Treći Javni oglas za podsticanje direktnih investicija | Ekonomist

Treći Javni oglas za podsticanje direktnih investicija

Sekretarijat za razvojne projekte objavio je danas Treći Javni oglas za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija. Poziv je otvoren do 8. maja 2017. godine, kada će biti organizovano i javno otvaranje pristiglih ponuda.

Sredstva za podsticanje direktnih investicija mogu se dodijeliti za investicione projekte čija je minimalna vrijednost ulaganja 500.000 eura i kojima se obezbjeđuje zapošljavanje najmanje 20 lica, na neodređeno vrijeme, u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija.

Za ulaganje u investicione projekte na području jedinice lokalne samouprave iz sjevernog i iz središnjeg regiona, osim Glavnog grada Podgorica, sredstva za podsticanje direktnih investicija mogu se dodijeliti za investicione projekte čija je minimalna vrijednost ulaganja 250.000 eura i kojima se obezbjeđuje zapošljavanje najmanje 10 lica na neodređeno vrijeme, u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o korišćenju sredstava.

Visina sredstava određuje se u odnosu na broj lica koja će biti zaposlena na neodređeno vrijeme, na osnovu kriterijuma za podsticanje direktnih investicija, i može iznositi od 3.000 eura do 10.000 eura po novozaposlenom licu.

„Izuzetno, za kapitalne investicije mogu se, bez sprovođenja postupka vrednovanja investicionog projekta, u skladu sa uslovima i načinom dodjele sredstava dodijeliti sredstva za podsticanje direktnih investicija u visini do 17% od ukupne vrijednosti investicionog projekta. Kapitalne investicije su investicije u vrijednosti od najmanje 10 miliona eura kojima se obezbjeđuje otvaranje novih radnih mjesta za najmanje 50 novozaposlenih lica u roku utvrđenom ugovorom o korišćenju sredstava“, navodi se u javnom pozivu.

Dodijeljena sredstva za podsticanje direktnih investicija isplaćuju se u ratama koje iznose jednu trećinu od ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava za podsticanje direktnih investicija.

Vladin Sekretarijat za razvojne projekte poziva domaća i strana privredna društva da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija, pod kojom se podrazumijeva ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu novoosnovanih privrednih subjekata, proširenje kapaciteta postojećih ili diverzifikacija proizvodnje privrednog subjekta na nove proizvode ili proizvodne procese.

Javnim oglasom jasno su propisani uslovi pod kojim privrednim subjektima mogu biti dodijeljena sredstva za podsticanje direktnih investicija, kao i koji to investicioni projekti i sektori nemaju pravo na ovu vrstu podsticaja. Više informacija o Javnom pozivu kao i sva neophodna dokumentacija mogu se naći na sajtu Sekretarijata za razvojne projekte www.srp.gov.me.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top