Traže 2,5 miliona eura zbog Planinke

Zastupnik kompanije “Primorje Hotels&Restaurants” Dejan Terzić tražio je spajanje postupaka po tužbama stečajne uprave Ski-centra “Durmitor” koji se, protiv ove kompanije, vode pred Privrednim sudom zbog hotela “Planinka” na Žabljaku, piše Pobjeda.

Zahtjev je podnijet sutkinji Senadi Hasanagić kod koje je predmet već pet godina, ali je postupak bio u prekidu do pravosnažnosti presude kojom je utvrđeno da je ugovor o prodaji i investiranju u hotel “Planinka”, između stečajne uprave i konzorcijuma HlT Fond i HTP Primorje Tivat AD, raskinut. U ovom postupku Ski-centar “Durmitor” traži naknadu zbog smanjenja vrijednosti hotela i izmakle dobiti, koja bi trebalo da bude utvrđena vještačenjem.

U sporu koji se vodi kod sutkinje Dijane Raičković traže naknadu materijalne štete od 2,5 miliona eura koji će dodatno biti preciziran nakon vještačenja.

Iako je ugovor raskinut, hotel “Planinka” ne može biti vraćen u stečajnu masu, jer je u posjedu trećeg lica odnosno kompanije “Planinka” Žabljak čiji je osnivač “Primorje”.

– Hotel “Planinka” je otuđen, jedino možemo tražiti naknadu štete, zbog čega smo pokrenuli spor, jer su nesavjesno držali hotel dok je trajao postupak utvrđenja raskida ugovora i ubirali plodove ili su mogli da ih ubiraju. Po zakonu o obligacijama, dužni su da nadoknade potpunu štetu i korist koju su mogli da ostvare tokom trajanja ovog postupka odnosno nakon jednostranog otkaza ugovora koji je bio 2013. godine – objašnjava advokat stečajne uprave Ski-centra Nebojša Lalatović, dodajući da bi u stečajnu masu jedino mogao ući novac koji bi eventualno dobili kao naknadu štete u ovim sporovima.

Hotel “Planinka” je prodat konzorcijumu HLT Fond i HTP Primorje za dva miliona eura sa obavezom investiranja 8,7 miliona u roku od tri godine. Kako kupac nije realizovao investicioni program, Ski-centar “Durmitor” je poslije sedam godina raskinuo ugovor jednostranom izjavom volje, što je potvrđeno i presudom koja je postala pravosnažna početkom 2018.

_____________________________________________________________________________

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top