TE Pljevlja tokom sanacije neće raditi do tri mjeseca godišnje | Ekonomist

TE Pljevlja tokom sanacije neće raditi do tri mjeseca godišnje

Idejni projekat ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka termoelektrane trebalo bi da bude završen do kraja marta, najavljeno je iz Elektroprivrede.

– Nakon toga će se pristupiti izradi tehničke specifikacije svih segmenata rekonstrukcije kao preduslova za raspisivanje javnog poziva za izradu, ugradnju i izvođenje radova –  kazao je Luka Jovanović Pobjedi.

Ugovor za izradu idejnog projekta, vrijedan 665 hiljada eura, potpisali su krajem marta prošle godine sa predstavnicima njemačke kompanije Steag Energy Services.

– Plan je da godišnji zastoji tokom rekonstrukcije ne prelaze dva do tri mjeseca, tako što će se većina radova obavljati istovremeno sa procesom proizvodnje – naglasio je Jovanović, koji smatra da na taj način neće biti disbalansa količine električne energije potrebne konzumu.

– U slučaju nepredviđeno dužih zastoja naša Direkcija za upravljanje energijom će biti pravovremeno obaviještena, kako bi mogla da uveze potrebnu energiju – poručio je Jovanović.

Ekološka rakonstrukcija prvog bloka podrazumijeva izgradnju postrojenja za odsumporavanje, za denitrifikaciju i prečišćavanje otpadnih voda, rekonstrukciju pomoćne kotlarnice i postrojenja za odvod šljake i pepela, te izgradnju rashladnog toranja.

– Primijenićemo sve mjere zaštite od buke i u konačnom izgraditi priključak za toplifikaciju Pljevalja – najavio je Jovanović i podsjetio da je EPCG za ove potrebe predvidjela 40 miliona eura, a projekat će biti realizovan uz puno poštovanje obaveza iz važećih direktiva EU i OPT AUT opcije koja ističe posljednjeg dana 2023. godine.

– EPCG će uložiti i 20 miliona eura u nastavak korišćenja i rekultivaciju deponije na Maljevcu – izjavio je Jovanović i objasnio da će se rekultivacija realizovati u fazama.

– U ovoj godini će početi rekultivacija kasete II na deponiji Maljevac, što će se finansirati iz kredita Svjetske banke od četiri miliona eura kazao je Jovanović i dodao da će se rekultivacija kasete I realizovati 2020-2021. godine, a kasete III 2023. godine. Završetkom tog projekta emisija gasova biće svedena i ispod dozvoljenih vrijednosti predviđenih domaćom i evropskom regulativom. Rekonstruisani blok će raditi u skladu Direktivom o industrijskim emisijama 2010-75-EU, odnosno postroženim graničnim vrijednostima emisija propisanih odlukom 2017-1442 EU od jula prošle godine – rekao je Jovanović i naveo da će radni vijek postrojenja biti produžen za 15 do 20 godina, a sa dodatnim ulaganjima u revitalizaciju i zamjenu opreme vijek rada TE moguće je dodatno produžavati.

– Ako uzmemo u obzir da je Njemačka najavila da će koristiti ugalj do 2038. godine, planovi EPCG da postojeći blok TE radi još 20 godina su opravdani i realni, a time će biti omogućen i kontinuirani rad kompleksa TE i Rudnika uglja – kazao je Jovanović.

_______________________________________________________________________________

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top