Upravljanje talentima Archives | Ekonomist

Upravljanje talentima

Da li su kompanije danas spremnije da ozbiljno shvate vrijednost pojedinca i njegov doprinos, a ne samo vrijednost kapitala? Kompetencije zaposlenih, njihove vještine, znanje, fleksibilnost i kreativnost, mnogim kompanijama omogućila je kvalitetnu diferencijaciju na tržištu. Uloga ljudskih resursa se mijenja, jednako brzo kao tehnologija i kao globalno tržište. Sektor ljudskih resursa

Top