Štiglic: Trojka nije naučila lekciju

Sve žešće prepirke unutar Evrope bi nekome sa strane mogle djelovati kao neminovna posljedica gorke završnice pregovora između Grčke i kreditora, kaže Štiglic. "U suštini, evropski lideri konačno počinju da otkrivaju realnu prirodu tekućih pregovora o grčkoj dužničkoj krizi, a otkriće nije nimalo prijatno, jer je očigledno da se daleko više

Top