Prvi maj Archives | Ekonomist

SSCG: Prisutna kriza rada i morala

Samostalni sindikat informativne, grafičke i izdavačke djelatnosti je, povodom Međunarodnog praznika rada, tražio bolji položaj novinara i njihovu veću zaštitu, veće sidnikalne slobode i prava u toj oblasti, kao i očuvanje postojećih radnih mjesta. U tom sindikatu, koji djeluje u okviru Saveza sindikata Crne Gore, saopšteno je da, kao ravnopravan partner

Top