Države EU počinju da vraćaju migrante u Grčku

Države-članice Evropske unije počele su proces vraćanja migranata u Grčku, preko koje su stigli poslednjih pet mjeseci, pa će u toj zemlji biti razmotreni njihovi zahtjevi za azil. Prema pravilima EU, migranti treba da podnesu zahtjev za azil u prvoj članici u koju su stigli, medjutim to pravilo je zanemareno pošto

Švedska planira privremeno zapošljavanje migranata

Švedska traži od svojih mjesnih uprava da migrantima obezbijede privremeni posao u okviru napora za smanjenje sve veće napetosti zbog njihovog priliva. "Vidimo brojne dobre inicijative u privatnom sektoru, gdje firme imaju veliku odgovornost kako bi se olakšao smještaj izbjeglica. Svakako je važno  i da javni sektor preuzme svoj dio odgovornosti",

Koliko će migranti koštati Evropu?

Evropska komisija će razmotriti cijenu izbegličke krize koja bi mogla opteretiti budžete EU i njene članica, najavio je u Luksemburg, predsjedavajuća zemlja EU. “Zatražili smo od Evropske komisije da napravi ekonomsku i finansijsku analizu uticaja koji izbjeglička kriza ima i koji može imati”, rekao je ministar finansija Luksemburga, Pjer Gramenja, posle

Top