Da li su zaposleni u kompanijama opasniji od malvera?

„Otvaranje vrata“ hakerima Pored malvera, neinformisani ili nepažljivi zaposleni su jedan od najčešćih uzroka sajber bezbjednosnih incidenata. Dok malveri postaju sve sofisticiraniji, ljudski faktor, nažalost, može predstavljati još veću opasnost. Kada su u pitanju ciljani napadi, neobazrivost zaposlenih je jedna od najvećih slabosti u korporativnom sistemu sajber bezbjednosti. Iako napredni hakeri uvek

Top