Majke troje djece imaće doživotna primanja

Od 1. januara, majke troje i više djece koje imaju 25, odnosno 15 godina radnog staža u Crnoj Gori, podnosiće zahtjeve za primanje doživotne mjesečne naknade. Majke troje i više djece će prilikom dostavljanja dokumenata biti u obavezi da predaju izvode iz matične knjige rođenih djece, potvrdu o radnom stažu ili

Top