Hrvatska i Slovenija biju posredničku energetsku bitku za Evropu: LNG terminal – Krk ili Kopar?

Prioritet SAD-a prekinuti je svoju zavisnost prema uvozu energije, a po tom pitanju krenulo se u otvaranja velikih depozita plina i nafte na teritoriju SAD-a putem hidrauličkog frakturisanja ("fracking"). Što je to hidrauličko frakturisanje? To je postupak drobljenja stijene uz pomoć hidrauličke tečnosti pod vrlo visokim pritiskom. Voda je pomiješana s

Usporava tražnja svijeta za gasom

Doha -- Očekuje se da će se svjetska potražnja za prirodnim gasom povećati i 2017. godine, ali manje nego posljednjih godina. Ministar energetike Katara, Mohamed Saleh Al-Sada je to rekao u Dohi, pred početak ministarskog sastanka Foruma zemalja izvoznica gasa (GECF), na kojem, po njegovim riječima, treba da se razmotri "dugoročna

Top