Kada je Tito rušio američke vojne avione i time skoro izazvao bacanje atomske bombe na Zagreb: 40 dana jugoslovenskog Trsta i druge prkosne priče (I. dio)

Za vrijeme Drugog svjetskog rata Jugoslavija se nalazila pod okupacijom sila Osovine. Nekoliko pokreta otpora stasalo je tokom rata, no u konačnome, najsnažniji postao je onaj partizanski kojeg je vodio Josip Broz Tito. Partizani su uspjeli  osloboditi cijelu Jugoslaviju i, što je od esencijalne važnosti za sve što će se događati

Može li Tramp da ukine NATO?

NATO je nadživio Korejski rat, Hladni rat, raspadanje Jugoslavije, teroristički napad 11. septembra 2000. godine. Hoće li i Donalda Trama?, piše RTS. “Ne treba se slijepo držati pravila NATO-a da je napad na jednu članicu napad na sve, ako ta zemlja nije ispunila svoje obaveze”, rekao je u Donald Tramp usred

Top