Banku birajte kao životnog partnera

Put do sopstvenog doma ne mora biti trnovit, važno je da imate pouzdanog savjetnika Rješavanje stambenog pitanja jeste jedan od najvažnijih koraka u životu svih nas i često predstavlja izvor velikog stresa. Stoga je veoma važno da na samom početku dobro procijenimo mjesečni finansijski izdatak koji možemo sebi da priuštimo,

Za dokapitalizaciju banaka treba 15 miliona

Banke do kraja tekuće godine treba da se dokapitalizuju sa preko 15 miliona eura, rečeno je Pobjedi iz Centralne banke, ali nijesu navodili imena banaka, jer ih zakon u tome sprečava. "Pojedine banke su, u prethodnom periodu, izvršile povećanje kapitala ili će to učiniti do kraja godine. Nivo dodatne dokapitalizacije banaka

Da li su krediti vezani za Euribor novi “švajcarci”?

ogu li sa kreditima vezanim za euribor nastati problemi slični kao sa famoznim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima? Bankarski ombudsman FBiH prije izvjesnog vremena upozorio je na potencijalne probleme koji se mogu pojaviti sa kreditima koji imaju klauzulu promjenljivosti kamatne stope u skladu sa kretanjem referentne vrijednosti međubankarske kamatne stope Euribor. Na

Obavezne rezerve banaka veće od 200 miliona eura

Obavezna rezerva banaka na kraju maja je, prema podacima Centralne banke (CBCG) iznosila 209,3 miliona eura. Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 45,9 odsto, a na računima CBCG u inostranstvu 54,1 odsto. Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u maju bilo je 2,84 milijarde eura. Od ukupnog

Banke će obračunavati negativne kamatne stope na veće iznose depozita

Nakon što je Centralna banka uvela naknadu na prekonoćna salda na transakcionim računima banaka u platnom prometu realno je očekivati da će banke početi da obračunavaju negativne kamatne stope na veće iznose depozita klijenata rečeno je Pobjedi iz NLB Montenegrobanke. Iz Sosijete ženeral banke, međutim, kažu daje CBCG sasvim očekivano prilagodila

ECB pozajmila bankama 233,5 milijardi eura

U posljednje vrijeme, sve je više signala koji govore da će troškovi zaduživanja uskoro poskupiti, pa banke u eurozoni brzo reaguju i uzimaju posljednj jeftine dugoročne kredite kod Evropske centralne banke. Gotovo 474 banke je pozajmilo ukupno 233,5 milijardi eura, što je četvoroduplo više u odnosu na 62,2 milijarde eura koliko su

Vlada se zadužuje i kod Prve banke

Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je dala saglasnost da Ministarstvo finansija za potrebe budžeta uzme kredit kod Prve banke od 15 miliona eura po kamatnoj stopi od 3,9 odsto uz šestomjesečni euribor. Ministarstvo, na čijem je čelu Darko Radunović koji je na poziciju ministra finansija došao iz Prve banke, kredit će uzeti na period od

Vlada Crne Gore: Nova zaduženja od 20 miliona eura

Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je, na današnjoj sjednici, odlučila da se zaduži za dodatnih 20 miliona eura kod komercijalnih banaka. "Shodno odredbama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, Vlada je usvojila informacije o dugoročnom zaduživanju u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za 2017. godinu", saopšteno je iz

Top