Svjetski Ekonomski forum – novi digitalni kontekst | Ekonomist

Svjetski Ekonomski forum – novi digitalni kontekst

Kako kompanije sve vše digitalizuju svoje poslovanje i kako digitalne tehnologije sve više prodiru u svakodnevni život, oslobađa se enorman potencijal za rast biznisa i ekspanziju zapošljavanja. Digitalizacija kreira novu tražnju za visoko kvalifikovanim radnicima i zahtjeve za povećanom sigurnošću, što stavlja najveći naglasak na inovacije i diskontinuitet. Tempo promjena se neprestano ubrzava.

„U budućnosti, svaka zemlja, kompanija, grad i kuća biće digitalizovani. Kao rezultat toga, industrija i vlada u narednih 10 godina, uštedjeće 19 biliona dolara (19.000.000.000.000)“, smatra predsjednik i izvršni direktor kompanije CiscoDžon Čejmbers. I još nešto – on nije jedini sa ovakvim stavom, njegovo mišljenje dijeli i Pjer Nanterm, izvršni direktor francuske kompanije Accenture.

„Misli digitalno na prvom mjestu, misli internet u svemu, misli brze inovacije“, kaže Čejmbers. „Ako ne radite tako, propast vam kuca na vrata. Države i kompanije, koje ne teže diskontinuitetu, zaostajaće za boljima“. Njegova kompanija je kreirala pravi „raspored“ za promjene i inovacije, koji podrazumijeva temeljne promjene na svakih 3-5 godina, jer „brzina promjena postaje brutalna“, tvrdi Čejmbers. Kao upozorenje, on dodaje: „Nikada se ne možete kretati previše brzo, osim ako se krećete bez truda“.

„Uspješna digitalizacija biznisa traži nove profile, kakvi su biznis naučnici, nove vještine, kakva je kreiranje digitalnih strategija i digitalnu organizaciju osnovne djelatnosti“, kaže Nanterm.

Novi tip digitalnog, interaktivnog obrazovanja, nalazimo u Kini. Tamo oko 30.000 studenata na univerzitetu uči marketing, prodaju i menadžment simulacijom tih aktivnosti. Univerzitet, pri tom, obezbjeđuje start-up platformu za svoje studente.

Bezbjednost podataka je, uz digitalizaciju, univerzalna i najveća briga u aktuelnom trenutku. „Problem sigurnosti će rasti eksponencijalno ove godine“, kaže Čejmbers. „Bezbjednost podataka sada je na dnevnom redu menadžera i članova odbora. Veličina investicija u ovu oblast zavisiće od vrijednosti podataka kojima firma raspolaže“.

Savremeni, enormni prodor računarske tehnologije, otvara nove mogućnosti u oblasti usklađivanja i umrežavanja, smatra Maks Levkin, osnivač i generalni direktor kompanije HFV. „Podaci su sada valuta, i kako podaci dostižu kritični nivo, postaju prilika za povezivanje. Ljudi u centru grupe znaju više o grupi, nego oni koji su na njenom obodu“, dodaje Levkin i navodi Blumberg, kao biznis koji je rodonačelnik ove ideje, jer zna više o svojim korisnicima, nego što njihovi korisnici sa margine znaju o samoj mreži.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top