Sve banke spremne za primjenu novih propisa

Nema opasnosti da banke neće ispuniti zahtjeve budućih regula u poslovanju, kazao je za Pobjedu generalni sekretar Udruženja banaka Bratislav Pejaković komentarišući pet sistemskih zakona koji su u proceduri usvajanja.

Pripremljene su izmjene zakona o bankama, o stečaju i likvidaciji, o računima za plaćanje potrošača, o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama, kao i nacrt zakona o sanaciji banaka. Novim propisima je, između ostalog, predloženo povećanje osnivačkog kapitala banaka sa pet na sedam i po miliona eura.

Na pitanje ima li opasnosti da nova regulativa može da uguši male banke, Pejaković kaže da sve banke u sistemu ispunjavaju sve standarde regulacije, gdje su najvažniji likvidnost i solventnost.

– Regulativa u bankarstvu uvažava međunarodne standarde, a trud zakonodavaca je da daju kvalitetniji, a time i sigurniji okvir poslovanja. U EU se uvažavaju principi proporcionalnosti, gdje manji sistemi ne moraju da praktikuju sve što je propisano za velike, upravo da bi se zadržala konkurentnost manjih banaka, koje su značajne na lokalnom nivou i koje bolje prepoznaju potrebe na mikro nivou – kaže Pejaković i podsjeća da Evropska bankarska federacija prepoznaje preregulisnost sistema kao opasnost i zato je uvela nov termin “princip proporcionalnosti”.

Pojašnjava da su definisane preventivne mjere koje banka treba da preduzme za popravljanje finansijskog položaja nakon evidentnog pogoršanja i rana intervencija supervizije, a uređuje se i posebni postupak sanacije banaka.

Okvir za poslovanje banaka upodobljava se, dodaje on, za primjenu principa Bazel III, kao međunarodnog standarda i EU zakonodavstva, tako da je prostor za intervenciju sužen.

– Kroz podzakonska akta očekujemo da se uvaže specifičnosti našeg malog sistema, od dogradnje pojedinačnih definisanosti kao npr. kod izbora spoljnjeg revizora, do bafera, amortizacije ili postupnosti u prilagođavanju potreba kapitala, detaljnije definisanosti eksternalizacije ili u slučaju međubankarskih naknada, gdje smo imali konsultacije sa brendovima kao što su Viza i Masterkard, a u vezi sa iskustvima EU, standardima, troškovima, efektima uvođenja ovih mjera i slično – objasnio je Pejaković, zaključujući da su dobili načelnu saglasnost Centralne banke Crne Gore da će pristup postupnosti biti uvažen, radi kvalitetne primjene, što znači dovoljan period za pripremu, usvajanje i primjenu novih pravila.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top