Svaki treći nezaposleni u šestoj deceniji

Trećina nezaposlenih u Crnoj Gori starija je od 50 godina, pokazuju podaci ZZZCG.

– Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje je trenutno 9.808 građana koji su u šestoj deceniji života od kojih je 5.465 žena, što čine 33,6 odsto od ukupnog broja nezaposlenih – kazao je Pobjedi načelnik u Odsjeku za statistiku ZZZ Jovan Kostić.

Jedan broj njih, kako su Pobjedi kazali iz Zavoda za zapošljavanje, prijavljuje se zbog socijalnih davanja što otežava njihovu prekvalifikaciju. Dakle, statistika govori da u Crnoj Gori svaki treći nezaposleni ima više od 50 godina. Iz Zavoda za zapošljavanje nemaju podatak koliko je njih kvalifikovano da rukuje sa računarom.

– Prijava nezaposlenih lica u evidenciju Zavoda za zapošljavanje nije obaveza, već pravo koje svako lice starosti do 67 godina života može da iskoristi. Jedan od glavnih preduslova za ostvarivanje ovog prava je preuzimanje aktivne uloge pojedinca za pripremu i uključivanje u rad. Trenutno se u našoj evidenciji nalazi 33,6 odsto osoba starijih od 50 godina, od kojih nešto više od polovine čine žene – kazao je Kostić.

Osnovna uloga Zavoda za zapošljavanje je posredovanje i usmjeravanje nezaposlenih prema tržištu rada. Kako je Pobjedi kazala pomoćnica direktora u sektoru za zapošljavanje Sanja Rabrenović, veći broj pripadnika te starosne grupe posjeduje znanja i vještine koja nijesu dovoljno tražena na tržištu rada, a nerijetko imaju zdravstvene i druge kombinovane smetnje koje ih čine teže zapošljivim licima.

– Jedan broj njih prijavljuje se u evidenciju Zavoda isključivo radi ostvarivanja nekog od prava na pasivne mjere koje se odnose na socijalna davanja, što otežava njihovu aktivaciju i usmjeravanje na programe podrške namijenjene uključivanju na tržište rada – rekla je Rabrenović.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top