Svaka faktura če morati na odobrenje u Poresku upravu | Ekonomist

Svaka faktura če morati na odobrenje u Poresku upravu

Novi zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, o čijem će se nacrtu javna rasprava povesti u septembru, sve su prilike da je dizajniran kao još jedna biznis barijera. Radi se, naime, o zakonu koji propisuje da se fiskalne kase zamijene kompjuterima i da Poreska uprava odobri svaku transakciju prije nego što bude sprovedena.

I to bi bilo u redu da se tiče samo gotovine, odnosno plaćanja bankovnim karticama. Ali, u našem slučaju radi se i o žiralnom, odnosno plaćanju preko faktura. Zakonodavac je propisao istu proceduru. Dakle, prodavac koji je do sada imao fiskalnu kasu, sada je zamjenjuje kompjuterom, prije ispostave fiskalnog računa pošalje svoj jedinstveni matični broj Poreskoj upravi i traži odobrenje da izda račun, piše Pobjeda.

Poreska mu to potvrdi i, kako stoji u nacrtu zakona, za to je potrebno ukupno dvije sekunde. Situacija se komplikuje kod onih koji izdaju fakture i nijesu obveznici fiskalnih kasa. Oni treba da traže od Poreske uprave takođe odobrenje, odnosno kod za izdavanj e svake fakture, kako bi ona prethodno bila fiskalizovana. Za to im, osim jedinstvenog matičnog broja, treba i elektronski potpis. Potom odobrenje Poreske uprave prikače na fakturu i sve to odnesu u Poresku upravu. Ukoliko padne sistem, poreski obveznici koji žiralno plaćaju moraju da fakture stavljaju u knjigu izlaznih računa, koju prethodno mora da ovjeri Poreska uprava. Prilikom storniranja fakture ili grešaka prilikom izdavanja računa, mora se proći ista procedura.

Ovakvo propisivanje obavezaće firme koje dnevno izdaju više faktura da samo za dnevnu komunikaciju sa Poreskom upravom zaposle posebnog slzužbenika.

U našem zakonu uveden je jedinstveni matični broj, jer OIB nemamo, ali naš administrativni elektronski sistem ne prepoznaje JMB, pa će poreski obveznici morati da imaju i elektronski potpis, odnosno dodatne troškove za taj softver. Dodatne troškove imaće i svi vlasnici fiskalnih kasa, koji će sada morati da kupe kompjutere za direktnu komunikaciju sa Poreskom upravom. Istovremeno, bez posla će ostati ekskluzivni nabavljač poreskih kasa, ali i svi koji su ih servisirali.

Obveznici ovog zakona nijesu oni koji prodaju karte u putničkom prometu, koji žive od prodaje vlastitog voća i povrća na tezgama, bave se otkupom poljoprivrednih proizvoda, univerzalnim poštanskim uslugama, bankarskim uslugama, prodaju struju, vodu ili plin i igrama na sreću.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top