Šta su finansijski izvještaji? | Ekonomist

Šta su finansijski izvještaji?

Mnogi vlasnici malih i srednjih preduzeća ne znaju kako da čitaju izvještaje i oslanjaju se na knjigovođe da im kažu rezultate. Doprinos knjigovođa je dragocjen, ali neophodan  je određen nivo znanja vlasnika, radi razumijevanja finansijskih izvještaja. Ako možete voditi svoju kompaniju, obezbeđivati posao i platu za svoje zaposlene, možete naučiti da čitate osnovne finansijske izvještaje. Osnove nisu teške i nisu nuklearna fizika.

Kroz ovaj i seriju budućih tekstova, autor želi  da vam pomogne da steknete osnovno razumijevanje kako čitati finansijske izvještaje. Kao što vas obuka za pružanje prve pomoći uči kako da izvodite osnove srčane reanimacije, tekstovi će vam pojasniti kako da čitate osnovne djelove finansijskih izvještaja. Ipak, tekstovi ne mogu učiniti  da postanete stručnjak za knjigovodstvo (baš kao što vas kurs prve pomoći neće učiniti kardiologom), ali vam mogu  pružiti mogućnosti da shvatite važnost razumijevanja finansijskih izveštaja i dobijete osnovnu finansijsku pismenost, koja će demistifikovati cifre koje se nalaze u izvještajima.

Šta  zapravo finansijski izvještaji znače?

Svi se sjećamo besmrtne izjave iz filma Jerry Maguire, “Show me the money!” Finansijski izvještaji rade baš to,  pokazuju vam novac. Pokazuju vam odakle je došao novac kompanije, gde je otišao, i gde je sada. Postoje tri glavna finansijska izvještaja, a to su:

(1) bilans stanja – pokazuje šta kompanija posjeduje i šta duguje u određenom trenutku,

(2) bilan uspjeha – pokazuje koliko je novca kompanija napravila i potrošila tokom određenog vremenskog perioda,

(3) izvještaj o novčanim tokovima-pokazuje razmjenu novca između kompanije i spoljnjeg sveta u određenom vremenskom periodu.

Bilans stanja

Bilans stanja je slika preduzeća na određeni dan. Ovaj dokument, ukoliko bi se odnosio na neki drugi datum dao bi možda sasvim drugu sliku finansijskog stanja kompanije. Naziv bilans stanja dolazi iz odnosa jednakosti između aktive i pasive na određeni dan. Možda najjednostavnija definicija aktive i pasive je – Aktiva je ono što „donosi novac”, a Pasiva ono što „odnosi novac”. U suštini, u pasivi su evidentirani izvori sredstava, koja su iskorišćena u aktivi. Bilans stanja daje detaljne informacije o imovini, obavezama i vlasništvu kompanije.

Obrtna i stalna sredstva (Aktiva) = Obaveze + Kapital (Pasiva)

Stalna sredstva uključuju fizičku svojinu, kao što su zemljište, građevinski objekti, oprema, vozila, ali i nematerijalnu imovinu kao što su zaštitni znaci i patenti. Za stalna sredstva se ne očekuje da budu pretvorena u gotovinu u periodu od 12 mjeseci.

Obrtna sredstva  obuhvataju zalihe, potraživanja i gotovinu, i veoma su  važna za posmatranje.

Obaveze su iznosi novca, koji kompanija duguje drugima. To uključuje kratkoročne i dugoročne  obaveze, kao što je novac pozajmljen od banke, najam za korištenje zgrade, novac koji se duguje dobavljačima za materijale, iznosi koje kompanija duguje svojim zaposlenima, ili poreze koji se duguju Vlada.

Kapital je iznos koji je uložen u kompaniju plus ili minus neto dobit ili gubitak kompanije od  početka postojanja.

Bilans uspeha

Bilans uspjeha  je izvještaj, koji pokazuje koliko prihoda kompanija zaradi u određenom vremenskom periodu (obično za godinu dana ili neki deo godine) i koliki su troškovi povezani sa zaradom tog prihoda. Bilans uspjeha daje odgovore na pitanje koliko zapravo uspješno poslujemo, jer se izrađuje da bi se sagledao nivo aktivnosti u poslovanju preduzeća i ostvarena dobit ili gubitak u konkretnom periodu poslovanja. Osnovne stavke koje sadrži bilans uspeha su:

Poslovni prihodi,  koji obuhvataju prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga – predstavlja ukupan iznos prodaje, koji je ostvaren i fakturisan kupcima (dakle ne radi se o naplaćenoj realizaciji već o fakturisanoj realizaciji). U okviru poslovnih prihoda su još i iznosi subvencija i drugi poslovni prihodi.

Kada se od poslovnih prihoda odbiju: nabavna vrijednost prodate robe, troškovi materijala, goriva i energije, zarada, proizvodnih usluga, amortizacije i nematerijalni troškovi, dobija se poslovni dobitak ili gubitak. Treba obratiti pažnju na to da se amortizacija razlikuje od ostalih troškova, jer podrazumijeva „bezgotovinsku stavku” po kojoj preduzeće ne evidentira odliv gotovine. Umanjenjem bilansa uspeha po osnovu ovog iznosa, formira se rezerva iz koje će se, prema potrebi, vršiti zamena osnovnih sredstava.

Kada se poslovnom dobitku dodaju finansijski i ostali prihodi i oduzmu finansijski i ostali rashodi, dobija se dobitak prije oporezivanja. Iako su i ove stavke posle poslovnog dobitka/gubitka važne, savet autora je da se pažnja drži na dobijanju što boljeg poslovnog dobitka.

Izvještaj o tokovima gotovine

Gotovina je gorivo, koje pokreće vaše poslovanje i neophodna je za obavljanje svakodnevnih aktivnosti u vašem biznisu. Imajte na umu da kompanije mogu proizvesti profit, ali i dalje imati problem sa gotovinom, jer profit nije jednak gotovini. Izveštaj o tokovima gotovine pokazuje priliv novca, odliv novca i  novac, koji se čuva na računu da zadovolji dnevne troškove i vanredne situacije. To je važan izvještaj  zbog neophodnosti da kompanija ima dovoljno gotovine za plaćanje troškova i redovno poslovanje, i pokazuje promjene tokom vremena, a ne apsolutne sume novca u trenutku.

Suština ovog izveštaja o tokovima gotovine pokazuje neto povećanje ili smanjenje gotovine za period. Generalno, Izveštaj o novčanim tokovima je podijeljen u tri glavna dijela. Svaki dio razmatra novčani tok iz jednog od tri vrste aktivnosti: ( 1 ) poslovnih aktivnosti, (2 ) aktivnosti investiranja i  (3 ) aktivnosti finansiranja.

 


Gordana Matović, MSc/CMC/Forenzički računovođa za ekonomski.net

Direktor GM Konsalting doo

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top