Šta je ‘žila kucavica’ svake kompanije ?

Svaku uspješnu firmu čine ljudi koji u njoj rade. Ljudi su ti koji svojom požrtvovanošću, posvećenošću i napornim radom ostvaruju velike rezultate i čine da posao svakim danom sve više napreduje. Svi zaposleni jedne kompanije su „krivi” za njeno zvučno ime i sve uspješne saradnje koja ona ostvaruje na lokalnom, državnom, međunarodnom nivou. Šta je ono što te ljude povezuje, ono što im uliva snagu da rade sve što je u njihovoj moći da postanu vodeći na tržištu u oblasti marketinga, finansija, turizma?

Mnogi će reći da novac igra presudnu ulogu. Nećemo se praviti da novac nije bitan, ali za pravu radnu atmosferu i istinsku požrtvovanost u poslu, ne može biti jedini faktor, već samo dodatni podsticaj. Jedna od vrućih tema ljudskih resursa u svijetu, a tako i kod nas, je upravo ona koja se tiče ljudi i svih njihovih aktivnosti na radnom mjestu – organizaciona kultura. Neki od vas, koji iz gomile papira uvijek nekako pronađu onaj koji im je potreban, se sigurno dobro snalaze u haosu, ali kad je u pitanju posao, potrebno je stvoriti određeni mehanizam, pomoću kojeg će se stvari odvijati upravo onako kako je zamišljeno. Možda na prvu loptu zvuči rigidno i hladno, ali bez dobre organizacije nema ni željenih rezultata, a nekultura, u bilo kom smislu, nije poželjan obrazac ponašanja. Dakle, koja bi bila definicija organizacione kulture u poslovnom rečniku?

Organizaciona kultura je svojevrstan sistem, koji se sastoji iz uvjerenja, vrijednosti, normi, kojih se svi zaposleni drže i koje oni međusobno dijele. Ona je jedinstvena za svaku kompaniju, organizaciju i predstavlja njen zaštitni znak, kojim se izdvaja od ostalih. Takođe, organizaciona kultura predviđa određeni obrazac ponašanja od svojih zaposlenih, u skladu sa vrijednostima koje određena kompanija zastupa. Ona je „žila kucavica”, temelj svake organizacije.

Radno okruženje je ono što vas može privući, ali isto tako i odbiti. Vrlo je bitno identifikovati se sa stavovima kompanije, jer samo tako će svaki njen zaposleni dati svoj maksimum. Rad u timu i podrška kolega je nešto što je, takođe, izuzetno cijenjeno i predstavlja prioritet mnogih organizacija. Kako će se zaposleni osjećati u poslovnom prostoru, okruženju, na koji način će se dobri rezultati pohvaliti i da li je i u kolikoj mjeri poželjno iskazivati sopstveno mišljenje, rizikovati i odlučivati na svoju ruku – sve su to karakteristike organizacione kulture. A možda najvažnije od svih jesu liderstvo i komunikacija.

Problem u komunikaciji među zaposlenima, a posebno među hijerarhijski različitim elementima jedne organizacije, često dovodi do smanjenog angažovanja zaposlenih, otpora prema promjenama, nepoštovanja i neuvažavanja kolega. Takva klima nerijetko prouzrokuje jaz između lidera i njihovih zaposlenih. Pretpostavlja se da je građenje organizacione kulture posao za „one na višim pozicijama”, ali to nije slučaj. Upravo je spoj stavova i mišljenja svih zajedno zaslužan za stvaranje kvalitetne organizacione kulture, koja će odgovarati svačijim potrebama.

Naravno, svi ti ljudi koji su „glavni” u kompaniji su na tim pozicijama sa nekim razlogom, što ne znači da su ostali manje važni, ali neka hijerarhija je, zapravo, poželjna. Svaka promjena, modifikacija, pokreće se lagano, malim koracima, od samog vrha kompanije, njenih lidera. Kada se se promena tamo ustali, lakše je preneti je na ostale i tu dobra komunikacija zaista dolazi do izražaja, ali i dobar lider, koji odgovarajućim stavom može značajno uticati na sve zaposlene.

Zaključak koji se iz svega gorenavedenog može izvući je da je kvalitetna i pažljivo osmišljena organizaciona kultura preko potrebna svakoj kompaniji koja želi da postigne zadovoljavajuće rezultate i ostavi trag na tržištu. Ona je važna kako za menadžment, tako i za svakog zaposlenog pojedinačno. Jedino kada ljudi igraju u jednom timu, i čvrsto vjeruju u ciljeve i vrijednosti jedne kompanije, mogu doprinijeti njenom razvoju i napredovanju. Ljudi koji rade sa ljudima, udruženim snagama. To je pravi mehanizam koji pokreće i on se treba pravilno i sa pažnjom održavati.

Izvor bizlife

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top