Sporan tender EPCG od 369 hiljada eura | Ekonomist

Sporan tender EPCG od 369 hiljada eura

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki usvojila je žalbu firmi Ben Kov iz Tivta i PK iz Rijeke i poništila rješenje Elektroprivrede Crne Gore od 4. novembra prošle godine o obustavljanju postupka javne nabavke teretnih kamiona-dizalica, procijenjene vrijednosti 369 hiljada eura.

Državna komisija je naložila naručiocu sporne nabavke da otkloni nepravilnosti i u roku od 15 dana donese zakonitu odluku. Obavezala je takođe EPCG da u roku od 15 dana od pravosnažnosti ovog rješenja uplati žaliocu Ben Kov 4.490 eura na ime naknade za vođenje postupka od čega se 800 eura odnosi na trošak usluga advokata koji je sastavljao žalbu.

Žalilac je kao bitno istakao da je EPCG, kao naručilac, duže od šest mjeseci ignorisao rješenje Državne komisije od 28. aprila 2016. godine, pa tek tada donio pobijano rješenje u kojem ničim nije dokazao da je prestala potreba za pretmetnom javnom nabavkom.

Naručilac je u dispozitivu pobijanog rješenja naveo da  obustavlja  postupak jer je  prestala potreba za njom i javna nabavka se neće ponavljati u ovoj godini. Potreba Elektroprivrede za tim kamionom-dizalicom je, kako je navedeno, prestala u periodu dok je trajao postupak pred Državnom komisijom.

Da bi se obustavio postupak nabavke, Zakon predviđa da se kumulativno moraju ispuniti oba dijela uslova da prestane potreba za predmetom javne nabavke i da se javna nabavka ne ponavlja tokom budžetske ili finansijske godine.

„Iako je od donošenja odluke od strane Državne komisije do donošenja pobijanog rješenja proteklo više od šest mjeseci,  nije dokazao da nije ispunjen nijedan od uslova iz citirane odredbe ZJN, pa nalazi da je pobijano rješenje nezakonito i da ga kao takvo treba poništiti“, ističe se u rješenju Državne komisije.

Vijesti

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top