Spisak 38 kompanija i lokaliteta koje Crna Gora prodaje ove godine | Ekonomist

Spisak 38 kompanija i lokaliteta koje Crna Gora prodaje ove godine

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte Crne Gore održao je juče drugu sjednicu na kojoj je razmatran i utvrđen Nacrt odluke o planu privatizacije za 2017, upućen Vladi na saglasnost, prenose crnogorski mediji.

Dokumentom su predviđeni prodaja akcija i imovine putem javnog tendera i to

Na osnovu odluka Savjeta nastavak sprovođenja javnih tendera za privatizaciju privrednih društava

AD „Montecargo“ Podgorica;

„Luka Bar“ – AD Bar;

Početak pripreme i sprovođenja javnih tendera za privatizaciju privrednih društava

Institut „dr Simo Milošević“ – A Igalo (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija);

HG „Budvanska rivijera“ – AD Budva (prodaja akcija nakon restrukturiranja);

HTP „Ulcinjska rivijera“ – AD Ulcinj (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija i/ili valorizacija dijela imovine);

„Institut za crnu metalurgiju“ – AD Nikšić (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija nakon restrukturiranja);

„Marina Bar“ – AD Bar (prodaja akcija);

„Castello Montenegro“ – AD Pljevlja (prodaja akcija).

Turistički lokaliteti ili privredna društva koji su Nacrtom plana privatizacije za 2017. godinu predviđeni za valorizaciju kroz javno privatno partnerstvo nastavkom sprovođenja tendera

VTK „Mediteran“, opština Žabljak;

Donja Arza, opština Herceg Novi;

Turistički kompleks Ecolodge, Vranjina, opština Podgorica;

Kolašin 1600, Bjelasica i Komovi, opština Kolašin;

Lokalitet „Buljarica“, opštine Bar i Budva.

Nacrtom plana privatizacije za 2017. godinu je takođe predviđeno da nadležne tenderske komisije nastave redovne aktivnosti na analizi postojećeg stanja i na pripremi tenderske dokumentacije, u skladu sa procedurom izbora investitora za dugoročni zakup za valorizaciju sljedećih lokaliteta ili društava:

Velika plaža, opština Ulcinj – turistička valorizacija kroz razvoj, izgradnju, finansiranje i upravljanje ekskluzivnim turističkim kompleksom i dugoročni zakup zemljišta na Velikoj plaži;

Ada Bojana, opština Ulcinj – turistička valorizacija lokaliteta kroz razvoj, izgradnju, finansiranje i upravljanje ekskluzivnim turističkim kompleksom i dugoročni zakup ostrva Ada;

Lokalitet koji se nalazi između Njivica i ušća Sutorine, opština Herceg Novi;

Vojno-turistički kompleks „Bigovo-Trašte“, opština Kotor;

Lokalitet u okviru Državne studije lokacije „Sektor16“ u Kotoru, predviđen za nautičko-turistički kompleks (NTC Marina Kotor), opština Kotor;

Uvala Masline – „Utjeha“ za rt Odrač, opština Bar;

Vojno-turistički kompleks „Ostrvo cvijeća“ i zemljište Prevlaka, opština Tivat;

Kasarna „Gornji Klinci“, opština Herceg Novi;

Skladište „Morinj“, opština Kotor;

Skladište „Dobre vode“, opština Bar;

Skladište „Kopita“, opština Kolašin;

Motel Šas sa Vladimir ekonomijom, opština Ulcinj;

Skijalište „Savin kuk“, opština Žabljak;

Lokalitet „Kabala for“, opština Herceg Novi;

Turistička valorizacija lokaliteta obuhvaćenih Prostornim planom posebne namjene „Bjelasica i Komovi“, Cmiljača, opština Bijelo Polje;

Kraljičina plaža (Dubovica 1), opštine Bar i Budva;

Lokalitet „Dobra luka“, opština Herceg Novi

Nacrtom plana je predviđeno da na osnovu predloga Države Crne Gore, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore na prodaju putem berze budu ponuđene akcije sljedećih društava:

AD „Papir” – Podgorica;

AD „Agrotransport“ – Podgorica;

HTP „Berane” AD – Berane;

AD „Dekor” – Rožaje;

AD „Metal produkt” – Podgorica;

AD „Montenegroturist“ – Budva;

„Izgradnja“ AD – Kotor;

„Crnagoracoop“ AD – Danilovgrad.

Savjet je odlučio da predloži Vladi Crne Gore da usvoji Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2016. godinu, sa Izveštajem o sprovođenju plana privatizacije za 2016. godinu.

 

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top