Smanjiti uvoznu zavisnost regiona

Transparentnost, progresivno oporezivanje, konkurencija i odsustvo diskrecije najznačajniji su principi kojima se Vlada Crne Gore vodi u svom pristupu industriji nafte i gasa, kazao je ministar ekonomije dr Vladimir Kavarić.

On je, na otvaranju prvog Jadranskog samita o nafti i gasu danas u Budvi, kazao da se transparentnost ogleda u definisanju pravila igre u najvećoj mogućoj mjeri, preko usvajanja zakona i podzakonskih akata, kao i javno dostupnih dokumenata, uključujući i modele ugovora.

“Progresivno oporezivanje podrazumijeva takav model politike poreza gdje država ubira takozvanu rentu od korištenja resursa onda kada kompanija počne da ostvaruje profit od aktivnosti koje realizuje u Crnoj Gori. Vjerujemo da je postojanje konkurencije zdravo u svakoj, pa i ovoj oblasti i, najzad, vjerujemo da diskreciono odlučivanje nije najbolje rješenje, te smo stoga nastojali i nastavićemo da održavamo diskreciono donošenje odluka na najnižem nivou“, kazao je Kavarić.

On je dodao da je Crna Gora svjesna da je u kokurenciji sa mnogim drugim zemljama koje za cilj imaju odgovorno upravljanje i efikasno korištenje resursa ugljovodonika, baš kao i Crna Gora.

„Mi se trudimo da stvorimo najbolje okruženje koje će privući najbolje i težimo da podstaknemo konkurenciju u ovom poslu, jer znamo da privatne kompanije daju sve od sebe u smislu inovacija, pristupa i rezultata kada pred sobom imaju pritisak konkurencije“, kazao je Kavarić.

Ministar ističe da je ovo aktivnost koja ne prepoznaje nacionalne granice, baš kao što ih ne prepoznaje ni geologija.

„Uspjeh bilo kojeg našeg susjeda će samo povećati šanse Crne Gore i ostalih susjeda u privlačenju kompanija koje bi uzele učešća u ovom sektoru. Istraživanje nafte i gasa u Crnoj Gori do sada, kao i aktivnosti na Jadranu, ukazuju na veliku perspektivnost ovog regiona. Osnovni preduslovi su u proizvodnji nafte i gasa koja bi se realizovala u geološkom basenu južnog Jadrana, dok je direktna potvrda ove činjenice proizvodnja u albanskom, hrvatskom i italijanskom dijelu basena“, rekao je Kavarić.

On je rekao da, ukoliko se postavi pitanje kako istraživanje ugljovodonika može biti kompatibilno sa našim ostalim razvojnim politikama u oblasti turizma i zaštite životne sredine, odgovor je jasan: razvoj ekonomije, ne čak ni održivi razvoj, kao centralni koncept našeg doba, ne mogu da postoje bez razvoja energetike, tako da smo uveli standarde za ovu oblast koji su još zahtjevniiji nego opšti standardi zaštite životne sredine za ostale sektore ekonomije..

Hrvatski ministar ekonomije Ivan Vrdoljak kazao je da će Hrvatska do kraja maja potpisati ugovor za eksploataciju nafte i gasa i da će to biti prvi takav ugovor i istoriji ove zemlje, što će, kako je kazao, biti korak dalje ka energetskoj nezavisnosti zemlje koja će omogućiti zadovoljavanje sopstvenih potreba uz stvaranje mogućnosti za izvoz.

„To je moj posao – da obezbijedim energetsku nezavisnost zemlje, ekonomski rast i nova radna mjesta, a to ovaj projekat omogućava, zajedno sa turizmom i zaštitom životne sredine“, naglasio je Vrdoljak.

U tom smislu, on se osvrnuo i na aktuelne zahtjeve za referendum o nafti i gasu.

“Referendum o tome da smanjimo broj tankera koji ulaze u Jadran sa uvoznom naftom bih svakako podržao jer mi je želja da smanjimo rizike u zaštiti okoliša. Svaki drugi je bespredmetan” rekao je Vrdoljak.

Govoreći o turizmu, Vrdoljak je rekao da je Istra najpoznatija turistička destinacija u Hrvatskoj, a da se trenutno najviše gasa crpi upravo iz te oblasti. On je ponovio da Hrvatska vrši istraživanje Jadrana 40 godina, ali da će sada, kroz ovaj proces, implementirati najbolje tehnologije iz oblasti zaštite životne sredine.

„To je i naša obaveza kao članice EU – da implementiramo stoge propise u zaštiti životne sredine, i ne samo zbog toga. Svako rješenje koje je bolje od EU regulative, ako ga ima, uvrstićemo ga“, kazao je hrvatski ministar.

 Izvor: RTCG

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top