Smanjen broj zaposlenih u javnoj upravi, ušteda 3,4 miliona | Ekonomist

Smanjen broj zaposlenih u javnoj upravi, ušteda 3,4 miliona

Planom optimizacije usporen je rast broja zaposlenih u javnoj upravi, čime je napravljena ušteda od 3,4 miliona EUR, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Goran Jovetić.

Vlada je na danas usvojila Analizu efekata kratkoročnih mjera Plana optimizacije u skladu sa Programom rada Vlade za ovu godinu.

Jovetić je kazao da se nakon pola godine već može govoriti o efektima Plana optimizacije, odnosno da je Analiza kratkoročnih efekata pokazala da je usporen rast broja zaposlenih u ukupnoj javnoj upravi.

– Za prvih šest mjeseci smanjen je broj zaposlenih na lokalnom nivou 3,9 odsto, odnosno 475 zaposlenih je manje na početku ove godine – saopštio je Jovetić na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, Analiza efekata kratkoročnih mjera Plana optimizacije pokazala da se, u trendu ukupnog rasta zaposlenosti, smanjuje relativno učešće zaposlenosti u javnoj upravi.

– Tako je decembra 2017. godine, zaposlenost u javnoj upravi činila 28,2 odsto ukupne zaposlenosti dok u decembru prošle godine smanjilo a 1,4 odsto – ukazao je Jovetić.

On je kazao da je ovakav model, odnosno Plan optimizcaije uticao i na povećanje zaposlenosti u privatnom sektoru, što je bio i cilj.

Jovetić je naveo da je cilj analize da se utvrdi u kom pravcu idemo, kakvi su trendovi, i da se na osnovu toga procjenjuje u kojem pravcu treba nastaviti sa ovim aktivnostima i da li postoji prostor za korekciju određenih mjera.

– Cilj optimizacije je da stvaramo što kvalitetnije usluge za građane i privredu, te upravo sa takvim pristupom i kvalitetom usluga utičemo na povećanje konkurentnosti naše privrede i sistema i povećanje bruto domaćeg proizvoda (BDP) – istakao je Jovetić.

On je kazao da je veoma značajna politička podrška tom procesu i dodao da je važnu ulogu imao i uži kabinet koji je davao saglasnosti na zapošaljavanja.

– Analiza je pokazla da nije bilo ovakvog mehanizma kontrole da bi danas imali više 1,488 zaposlenih. Možemo reći da je napravljena ušteda od 3,4 miliona EUR – kazao je Jovetić.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top