Skroman rast i male plate i dalje problem | Ekonomist

Skroman rast i male plate i dalje problem

Skroman ekonomski rast i niske plate i investicije praćene produbljivanjem nejednakosti i dalje predstavljaju problem, zbog čega države Evropske unije (EU) moraju da nastave sa reformama koje su neophodne za održivo finansiranje, ocijenjeno je na međuparlamentarnoj konferenciji u Talinu.

Na međuparlamentarnoj konferenciji pod nazivom Stabilnost, ekonomska koordinacija i upravljanje u EU, kojoj su prisustvovali predsjednik i član skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Predrag Sekulić i Filip Vuković, saopšteno je da će Evropska komisija (EK) 6. decembra objaviti paket predloga za jačanje Ekonomske i monetarne unije.

“Konferencija, koja je održana u Talinu, organizovana je u okviru parlamentarne dimenzije estonskog predsjedavanja Savjetom EU”, navodi s eu saopštenju objavljenom na sajtu Skupštine.

Učesnici su vodili diskusiju u četiri sesije. Prvog dana konferencije, održane su dvije sesije pod nazivom Budućnost Ekonomske i monetarne unije i Nacionalne reforme, finansijska pomoć i investicioni programi.

Panelisti su konstatovali da je EK pokrenula debatu o budućnosti Unije predstavljanjem Bijele knjige o budućnosti EU i dokumenta za jačanje Ekonomske i monetarne unije u martu.

“Bijela knjiga obuhvata niz scenarija o razvoju Evrope do 2025. godine, dok se dokument posebno fokusira na principe jačanja Ekonomske i monetarne unije. Diskusija je bila fokusirana na viziju budućeg dizajna Ekonomske i monetarne unije, način jačanja demokratske odgovornsti i ulogu nacionalnih parlamenata, podsticaje koji bi osigurali sprovođenje strukturnih reformi, kao i način postizanja konvergencije mjera finansijske pomoći EU”, navodi se u saopštenju.

Drugog dana konferencije, održane su dvije sesije pod nazivom Efikasna naplata poreza i Promjene u EU i izazovi za budžet EU.

Diskusija učesnika bila je fokusirana na identifikovanje najboljih praksi i izazova u sprovođenju efikasne poreke administracije, način unaprijeđenja rada poreskih organa, kao i na finansiranje budžeta EU i način suočavanja sa izazovima u narednih deset godina.

Naredna konferencija o stabilnosti, ekonomskoj koordinaciji i upravljanju u EU održaće se u februaru u Briselu, a u okviru bugarskog predsjedavanja Savjetom EU.


 

Izvor: RTCG

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top