Skratiti procedure, ulagati u infrastrukturu

Crna Gora kao investiciona destinacija intenzivno radi na jačanju mehanizama u cilju kreiranja atraktivnog poslovnog ambijenta, koji može biti jedan od značajnih elemenata nacionalnog brenda, kazao je generalni direktor za transformaciju i investicije Radosav Babić.

Trećeg dana Konferencije o nacionalnom brendiranju predstavljeni su ključni državni potencijali za razvoj nacionalnog brenda, i to iz oblasti ekonomije, sporta, poljoprivrede i turizma.

„U cilju kreiranja prepoznatljivog poslovnog ambijenta, neophodno je konstantno ulaganje u infrastrukturu, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou. Projekat auto-puta je svakako jedan od glavnih pokretača ekonomskog razvoja i sigurno će doprinjeti ravnomjernom regionalnom razvoju i jačanju potencijala na sjeveru zemlje“, kazao je Babić.

Potencijal ekonomskog rasta, kako je dodao, prepoznat je posebno u sektoru turizma, energetike, poljoprivrede i industrije, što je u skladu sa strateškim prioritetima države.

„Ukoliko želimo da poslovni ambijent bude dio nacionalnog brenda, neophodno je riješiti i centralizovani sistem prilično dugih administrativnih procedura. Do sada su projektom ‘Bez barijera’ i programom ‘Giljotine propisa’ postignuti značajni rezultati na ovom polju, ali prostora za unapređenje i dalje ima“, kazao je Babić i dodao da Ministarstvo ekonomije, u cilju postizanja održivog poslovnog ambijenta, sprovodi brojne programe podsticaja razvoja biznisa, a da važnu ulogu u tom procesu imaju i lokalne samouprave.

Generalni direktor Direktorata za sport u Ministarstvu sporta Miloš Lalević kazao je da su tri najvažnija potencijala iz oblasti sporta koji mogu doprinijeti kreiranju nacionalnog brenda vrhunski sport, organizacija međunarodnih sportskih takmičenja i sportsko-rekreativne aktivnosti.

Načelnica Direkcije za šeme kvaliteta u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Merisa Čekić kazala je da je politika kvaliteta, odnosno zaštita proizvoda oznakama kvaliteta strateški prepoznata kao prioritetna, kao i da je donešen set zakona kojima se definišu načini brendiranja.

Govoreći o turističkim potencijalima Crne Gore, Ljiljana Čukić ispred Nacionalne turističke organizacije kazala je da opredjeljivanje zaštitnog znaka turizma Crne Gore „Montenegro Wild Beauty“ diferencira Crnu Goru u odnosu na druge destincije, uz prepoznavanje identiteta i vrijednosti turističke ponude koje ona sa sobom nosi.

„Turistički brend sa svojim sloganom, logom i vizuelnim identitetom zaštićen je u zemlji i inostranstvu kroz međunarodnu organizaciju za intelektualnu svojinu. Prilikom definisanja turističke oznake brenda Crne Gore sve unikatne vrijednosti zemlje kao turističke destinacije su se morale sažeti u jedinstveno, atraktivno i prepoznatljivo ‘obećanje’ da je Crna Gora – divlja ljepota, bila, sada je i biće“, kazala je Čukić.

Pored predstavljanja državnih potencijala, prethodna dva dana Konferencije predstavnici crnogorskih opština prezentovali su lokalne potencijale koji mogu imati važnu ulogu u procesu kreiranja nacionalnog brenda. Ministarstvo ekonomije planira da određeni broj prijedloga predstavljenih na Konferenciji, a koji budu prepoznati kao kvalitetni, uvrsti u buduću Strategiju razvoja nacionalnog brenda.

IV Konferenciju o nacionalnom brendiranju organizovalo je Ministarstvo ekonomije uz finansijsku podršku njemačke fondacije „Hans Zajdel“.


 

Izvor: Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top