Sjutra počinje isplata garantovanih depozita | Ekonomist

Sjutra počinje isplata garantovanih depozita

Isplata garantovanih depozita za 90,02 hiljade deponenata Atlas banke u stečaju, počeće sjutra u poslovnicama banaka koje su izabrane kao isplatioci, saopšteno je iz Fonda za zaštitu depozita (FZD).

Direktor FZD, Predrag Marković, kazao je na konferenciji za novinare da će isplata depozita početi u deset sati u poslovnicama Crnogorske komercijalne (CKB), Hipotekarne, NLB i Societe Generale Montenegro banke.

– Banke su odredilie 75 isplatnih mjesta na skoro cijeloj teritoriji Crne Gore, tako da će deponenti moći da preuzmu garantovani depozit prema svom izboru – rekao je Marković.

Ukupni depoziti kod Atlas banke iznose 186,44 miliona eura.

Marković je precizirao da od 93,69 hiljada deponenata registrovanih u poslovnoj evidenciji Atlas banke, njih 90,02 hiljade imaju pravo na isplatu garantovanog depozita u ukupnom iznosu od 89,59 miliona eura.

– Na 85,91 hiljadu građana odnosi se 77,33 miliona eura, dok se na 4,1 hiljadu preduzeća odnosi 12,26 miliona eura – objasnio je Marković.

On je dodao da 3,26 hiljada deponenata ima veće obaveze od depozita.

Iz prava na isplatu isključeno je 413 deponenata sa ukupnim iznosom od 5,34 miliona eura.

Marković je saopštio da deponenti mogu preuzeti garanovani depozit u narednih deset godina, od čega u periodu od tri godine kod navedenih banaka. nakon toga depoziti se mogu preuzeti direktno od Fonda.

– Nakon prvog izvještaja stečajnog upravnika imaćemo jasniju predstavu o visini sredstava koja se mogu povratiti iz stečajne mase Atlas banke, ali s obzirom na raspoložive podatke, očekujemo da će se Fond u potpunosti namiriti – kazao je Marković.

On je podsjetio da je Fond do sada isplatio više od 74 odsto ukupne obaveze prema deponentima Invest banke Montenegro (IBM) u koju je stečaj uveden početkom godine.

– Kao što ste ranije obaviješteni, već smo iz stečajne mase te banke povratili u Fond deset miliona eura – dodao je Marković.

On je rekao da se u Fondu nadaju da će isplata garantovanih depozita kod Atlas banke proteći kao i kod IBM-a.

Stečaj u Atlas banku uveden je 5. aprila, rješenjem Centralne banke (CBCG).

Zakonom o zaštiti depozita definisane su obaveze FZD-a da obavi obračun i počne isplatu garantovanih depozita u roku od 15 radnih dana od uvođenja stečaja.

Marković je saopštio da je istim zakonom definisano da je stečajni upravnik banke u stečaju dužan da podatke i dokumentaciju za obračun garantovanih depozita dostavi Fondu najkasnije deset radnih dana od uvođenja stečaja.

– Taj rok je istekao u petak. Stečajni upravnik Atlas banke obratio se Upravnom odboru FZD sa zahtjevom da, zbog obima podataka i dokumentacije koju treba da dostavi, produži roka za dva radna dana – kazao je Marković.

Upravni odbor je, sagledavajući opravdanost zahtjeva stečajnog upravnika, a prvenstveno vodeći računa o interesu velikog broja deponenata banke, kao i o nastupajućim vjerskim i državnim praznicima, odlučio da se rok za isplatu garantovanih depozita ne odlaže, već da menadžment i zaposleni u Fondu ulože maksimalne napore da obezbijede početak isplate u najskorijem mogućem roku.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top