Schneider Electric proširuje UPS Galaxy V seriju | Ekonomist

Schneider Electric proširuje UPS Galaxy V seriju

Kompanija Schneider Electric, svjetski lider u upravljanju energijom i u automatizaciji, sada omogućava data centrima svih veličina da postignu veliku gustinu i energetski efikasnu zaštitu, pomoću proširene Galaxy V-serije uređaja za besprekidno napajanje (UPS), kao rješenja za data centre i industrijsku primjenu.

Skalabilna i fleksibilna energetska zaštita

Digitalna ekonomija bilježi nezapamćen rast data centara, jer kompanije upravljaju rastućim obimom podataka koji su generisani povezanim uređajima i Internet of things (IoT). Istovremeno, podaci postaju ključni takmičarski faktor koji čini razliku između kompanija, a potreba za real-time pristupom podacima je kritičnija, dok je prekid rada štetniji više nego ikada ranije.

Prošireni opseg snaga Galaxy VX, dostupan od 500kW do 1500kW, zadovoljava potrebu za visokom raspoloživošću, pružajući potpuni i raznovrsni opseg snaga za različita tržišta data centara. Ovo uključuje hiperskalarne i data centre srednje veličine, koji traže povećanu snagu za kontinuitet i pouzdanost rada. Platforma Schneider Electric Galaxy V-serija predstavljena je 2014. godine sa Galaxy VM serijom, dok je nova verzija, Galaxy VX serija, predstavljena u junu 2016. godine.

“Cloud computing i modeli data centara kod kojih se oprema, prostor i propusni opseg iznajmljuju nastavljaju sa ekspanzijom u kompanijama, sve je veći fokus na energetskoj efikasnosti, kako bi se podržao prelazak na hiperskalarne data centre na globalnom nivou, rekao je Pedro Robredo, potpredsjednik, Secure Power Systems, Schneider Electric. Globalna platforma Galaxy V-serije nudi visoko efikasne režime rada, skalabilnost, modularnost i integraciju Li-ion energetskih skladišta za visoku pouzdanost.”

Stvorena sa ciljem povećavanja kapaciteta, robusna Galaxy VX rješenja predstavljaju modularni dizajn sa distribuiranim komponentama, koje mijenjaju veličinu redudanse i kapacitet energetskog sistema pomoću inkrementa u vidu energetskih kućišta pojedinačne snage od 250kW. Pored toga, sa dva I / O kućišta, Galaxy VX eliminiše potrebu za promjenom I / O kućišta pri povećavanju snage, omogućavajući internu redundansu putem energetskih kućišta. Ova arhitektura unapređuje pouzdanost cijelog sistema, smanjuje vrijeme za popravku (MTTR), i omogućava veće nivoe zaštite i robusnosti.

Fleksibilan rad i upravljanje – do 99 posto efikasnosti Galaxy VX serijom se upravlja pomoću Schneider Electric StruxureOn cloud – based daljinskog nadgledanja, sastavnim dijelom programskog paketa aplikacija data centara za upravljanje infrastrukturom (DCIM). Galaxy VX omogućava kompanijama da se unapređuju upravljajući svojim data centrima kroz više domena, pružajuci neophodne informacije koje će omogućiti brzo i efikasno postupanje u određenim situacijama u cilju postizanja idealne ravnoteže između visoke raspoloživosti i vrhunske efikasnosti. Osim toga, Galaxy VX nudi tri fleksibilna radna režima za optimizaciju IT okruženja, uključujući:

• Double Conversion Mode: Zahvaljujući ovom visoko efikasnom režimu, Galaxy VX smanjuje gubitke usled uključenja i isključenja prekidača koristeći četvorostepenu tehnologiju konverzije. Smanjenje naprezanja prilikom uključenja i isključenja pruža veću pouzdanost, smanjuje učestalost kvarova i pruža efikasnost do 96,4 posto. • Eco Mode: Galaxy VX nudi tradicionalan ekonomičan režim rada, koji obezbjeđuje do 99 posto efikasnosti. • ECOnversion Mode: Sa ovim režimom rada, Galaxy VX nudi hibrid između Eco Mode i režima dvostruke konverzije, eliminišući potrebu za dodatnom opremom za poboljšanje kvaliteta energije. ECOnversion obezbjeđuje performanse dvostruke konverzije i to do 99 posto efikasnosti.

Litijum-jon za dodatno poboljšanu zaštitu

Galaxy VX je dostupan sa fleksibilnim opcijama za skladištenje baterija, uključujući litijum-jonske koje poboljšavaju upravljanje rezervnih skladišta, smanjuje kompleksnost i troškove održavanja i i smanjuje zauzeće prostora. Optimizovan za poboljšane mogućnosti punjenja Li-ion baterija, Galaxy VX ima brzo pražnjenje i ekstremno brzo punjenje u situacijama višestrukog nestanka struje.

Za određene potrebe, Galaxy VX je dostupan u sklopu arhitekture prefabrikovanih energetskih podsistema radi pojednostavljenja UPS rasporeda i instalacije. Prethodno sastavljen i testiran, sistem sjedinjuje UPS i sve glavne komponente električne infrastrukture data centara, uključujući baterije, Automatic Transfer Switch (ATS) i razvodno postrojenje kako bi se smanjilo vrijeme instalacije i greške koje nastaju na licu mjesta. Ovo korisnicima pruža jednostavno, integrisano rešenje koje omogućava brzo raspoređivanje nove energije i proračunavanje kapaciteta kako bi se podržao rast data centara.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top