Savjeti emocionalno inteligentnim liderima za bolju izgradnju timova | Ekonomist

Savjeti emocionalno inteligentnim liderima za bolju izgradnju timova

Iskusnim liderima je više nego poznato da je razvijenost emocinalne inteligencije neophodna vještina i preduslov za uspješno upravljanje ljudima i procesima. Pravo je umijeće znati da koristite i upravljate emocijama i razumom sa ciljem da se život živi na najbolji mogući način. Ono uključuje čitav niz sposobnosti praćenja svojih i tuđih osjećanja i emocija kao i upotreba tih informacija u svakodnevnom razmišljanju i djelovanju. Onaj ko je u mogućnosti da svoje emocije prepozna, vrjednuje i kontroliše prije će postići očekivane rezultate te loše okolnosti pretvoriti u benefite kako na ličnom tako i na profesionalnom planu.

Emocionalno inteligentna osoba, sa svim svojim karakteristikama i kompetencama, u stanju je da efikasno odreaguje u različitim i, za većinu ljudi, teškim životnim situacijama ali to nije uvijek slučaj kada se upravlja timom ljudi. U tom trenutku se javlja novi zadatak – kako ujediniti sve članove tima, motivisati ih i podstaći da uvijek razmišljaju u pravcu ostvarenja željenih ciljeva. Obično sastav tima čine ljudi sa različitim interesima, načinima razmišljanja, potrebama, prioritetima i radnim stilovima.

Dok pojedinca krasi njegov individualni koeficijent inteligencije (tzv. EQ), on često nije dovoljan za funkcionisanje cjelokupnog tima. Kao što postoje načini da povećate svoj individualni EQ, postoji način da se poboljša isti koeficijent na kolektivnom nivou na način što će se promovisati osjećaj grupnog identiteta te podsticati povjerenje među članovima tima.

Neke od mnogobrojnih metoda za poboljšanje odnosa unutar tima slijede u nastavku. Nakon što ih proučite isprobajte njihovo djelovanje u praksi zajedno sa svojim saradnicima.

  1. Definišite ključne postulate u vezi sa zajedničkom saradnjom

Istraživanja su pokazala da su određene prakse koje primjenjujete na zajedničkim sastancima kao što su međusobno poštovanje i potvrda ispravnosti tuđeg mišljenja dobar put ka jačanju timske emocionalne inteligencije. Ovo je moguće jedino ukoliko su svi članovi tima saglasni, usvajaju principe i pridržavaju se istih. Kao primjer može da posluži interni dogovor da se poslovni sastanci ne zakazuju u periodu od 10 do 14 časova kada priroda posla nalaže da svi budu fokusirani na radne zadatke.

  1. Organizujte efikasne sastanke

Postarajte se da sastanci koje organizujete budu što produktivniji. Osim pripreme koja se podrazumijva, poželjno je da svi članovi ostanu skoncentrisani tokom cijelog sastanka. Potrudite se da ostale propratne aktivnosti kao što su odgovaranje na mejlove, telefonski razgovori i prekidanja ostalih kolega svedete na minimum. Pored toga što će se sastanak bespotrebno odužiti, učesnici će izgubiti koncentraciju i fokus na teme koje se razmatraju.

  1. Osmislite vaše timske ”rituale”

U trenucima kada se od vašeg tima zahtijeva brza reakcija ili rješavanje problema u kratkom roku budite vođa koji će osmisliti neki ritual sa pretenzijom da isti postane navika ili aktivnost svojstvena samo vama uvijek kada se nađete u sličnoj situaciji. To može biti neka pjesma čija će melodija ili riječi imati snažan motivacioni uticaj i podsticati vas da idete dalje, uprkos preprekama sa kojima se suočavate. U obzir može da dođe i zajednička večera kao nagrada nakon svakog uspješno obavljenog zadatka, izlazak u omiljeni klub, vikend izlet u prirodi, ekstremni sportovi ili bilo šta što će pomoći izgradnji timkog duha i ojačati osjećaj pripadnosti određenoj grupi.

  1. Budite otvoreni jedni prema drugima

Vodite otvorene razgovore i dijelite sa ostalima informacije o stvarima koje volite ili ne volite da radite. Ljepota timskog rada se ogleda upravo u različitosti koja vas na kraju ujedinjuje i usmjerava ka istom cilju. Kao lider imate zadatak da ohrabrite svoje saradnike da budu iskreni i jasno iskazuju svoja mišljenja. Što prije razmijene, razumiju i prihvate međusobne razlike prije će shvatiti šta mogu da očekuju jedni od drugih i koliki doprinos mogu dati timu. Preporučuje se da na početku svakog projekta detaljno proučite sve što se očekuje tima te da, u skladu sa individualnim preferencijama, motivatorima i stresoima, dodijelite pojedinačne uloge. Na taj način će svako uzeti dio posla koji mu najviše odgovara.

  1. Usvojite praksu da dajete i primate povratne informacije

Pravi lider je svjestan važnosti pravovremene i tačne informacije za sve što tim radi. Nije dovoljno da se informacije prenose samo između pojedinih članova već i da ostali budu uključeni te da aktivno daju sugestije i prijedloge. Osim toga, poželjno je da svi dostavljaju povratne informacije o aktivnostima koje obave i da se informišu o aktivnostima koje su preduzeli drugi članovi. Tranparentnost i dosupnost informacijama u velikoj mjeri štedi vrijeme.

Komentariši

Top