Savezu sindikata blokiran račun zbog duga

Savezu sindikata (SSCG) blokiran je žiro račun zbog poreskog duga od 487,43 hiljade eura, saopšteno je iz Poreske uprave (PU).

Dan je prošle sedmice objavio da je PU ukinula rješenje o reprogramu poreskog duga SSCG, a prvi korak nakon toga je, kako su najavili, blokada računa, nakon čega bi moglo da slijedi uvođenje stečaja.

Iz PU su objasnili da je rješenje ukinuto zbog nepoštovanja obaveza, kao i da su prema SSCG preduzete mjere naplate shodno zakonima o reprogramu poreskog potraživanja i o poreskoj administraciji.

– Savezu sindikata je ukinuto rješenje o reprogramu poreskog potraživanja imajući u vidu da nije izmirio jednokratnu uplatu u iznosu od deset odsto osnovnog poreskog duga u zakonom predviđenom roku – rekli su iz PU.

Oni su dodali da je poreski obveznik uložio žalbu na rješenje PU i da je taj postupak u toku. U međuvremenu, u nastojanju da se naplati poreska obaveza, PU je preduzela mjeru prunudne naplate iz novčanih sredstava, odnosno blokadu žiro računa, te će od likvidnosti računa obveznika zavisiti koliko će sredstava biti naplaćeno primjenom te mjere.

– Takođe, po okončanju postupka po žalbi poreskog obveznika, u slučaju potvrđivanja rješenja PU od drugostepenog organa, poreskom obvezniku dospjeće kompletna poreska obaveza u skladu sa Zakonom o reprogramu poreskog potraživanja, te će se prema istom nastaviti s primjenom mjera za naplatu, propisanih Zakonom o poreskoj administraciji – objasnili su iz PU.

Oni su, na pitanje šta sad čeka SSCG, odgovorili da je stečaj jedna od opcija.

– S obzirom na to da je SSCG, shodno Zakonu o reprezentativnosti sindikata danom upisa u registar sindikalnih organizacija stekao status pravnog lica, koje se shodno Zakonu o stečaju smatra stečajnim dužnikom, to se ova mjera može primijeniti i kod navedenog poreskog obveznika ukoliko ostale ne rezultiraju naplatom poreskog duga – naveli su iz PU.

Oni su saopštili i da će, imajući u vidu specifičnosti načina organizacije SSCG i ostalih sindikalnih organizacija, te njihov značaj za funkcionisanje oblasti zaštite prava radnika, PU svakako nastojati da pitanje poreskog duga te kategorije poreskih obveznika riješi primjenom ostalih dostupnih mjera naplate.

Generalni sekretar SSCG, Duško Zarubica, kazao je za Dan da nije upoznat sa podatkom da im je blokiran račun.

–  Кoliko znam račun je aktivan i mi smo baš u četvrtak platili 13 hiljada eura poreza, na ime trenutno dospjelih obaveza i ranijeg duga. Tako da, koliko mi znamo, račun je u redu i bez blokade – rekao je Zarubica.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top