Samo razvijeni biznis će ubrzati napredak | Ekonomist

Samo razvijeni biznis će ubrzati napredak

Poslovni ambijent u Crnoj Gori je sve kvalitetniji, dosta se radi na njegovom unapređenju ali se ipak mora reći da efekat nije na nivou uloženog truda i očekivanog rezultata, smatra Zoran Vulević, izvršni direktor Montenegro biznis alijanse (MBA).

On je, u intervjuu Dnevnim novinama, kazao da treba raditi na smanjenju dokumentacije i skraćenju rokova za dobijanje dozvola i rješenja, a kao barijeru u poslovanju u Crnoj Gori izdvojio je i nespremnost manjeg dijela zaposlenih u javnom sektoru da profesionalno i odgovorno nastupaju u kontaktima sa predstavnicima biznisa.

Vulević je kazao da je sektor energetike jedan od onih na koji je Montenegro biznis alijansa kao prva poslovna asocijacija u Crnoj usmjerila posebnu pažnju.

“Naravno, u domenu u kojem naš uticaj može biti najveći. Dakle, radi se mikroelektranama, odnosno mikro hidroelektranama, kao veoma važnom podsticaju za razvoj porodičnog biznisa u ruralnom dijelu naše države. Orijentacija Vlade da se okrene razvoju nerazvijenijih područja je svakako opravdana jer pomaže i podstiče uravnoteženje regionalnog razvoja kao neophodnog uslova za ukupan razvoj naše ekonomije”, kazao je Vujević.

Pošto na sjeveru naše države postoje brojne lokacije na kojima bi se mogle izgraditi mikro hidroelektrane, dodaje, subjekti koji o tome odlučuju treba sa više entuzijazma da prihvate ovu inicijativu.

“Imati sopstveni izvor napajanja električnom energijom je izvanredan podsticaj razvoju i širenju porodičnog biznisa na seoskom području. Uvjereni smo da je to aktivnost koja može dati veoma važan doprinos u pravcu željenog cilja, a to je razvoj biznisa u sjevernom dijelu države. Svjesni smo da će na tom putu biti još dosta prepreka, ali smo i spremni da istrajemo kako bi izgradnja mikro hidroelektrana poprimila masovniji karakter. U tom smislu, ohrabruje nedavni sastanak predstavnika Odbora MBA za energetiku sa predstavnicima Ministarstva ekonomije”, kazao je Vulević.

Poslovni ambijent u Crnoj Gori Vulević ocjenjuje sve kvalitetnijim.

“Zaista se dosta radi na tome, ali se ipak mora reći da efekat nije na nivou uloženog truda i očekivanog rezultata, jer još ima dosta prostora za poboljšanje poslovnog ambijenta”, istiće Vulević.

On podsjeća da je jedan od osnovnih problema u našoj ekonomiji nelikvidnost.

“U tom pravcu bi trebalo usmjeriti aktivnosti svih subjekata koji o tome odlučuju, pa i poslovnih asocijacija”, kazao je.

Vulević dodaje da je takođe činjenica da i dalje treba raditi na smanjenju dokumentacije i skraćenju rokova za dobijanje raznih dozvola i rješenja.

“U MBA smatramo, i na to često ukazujemo, da je jedna od važnih barijera i pomanjkanje spremnosti jednog, vjerujemo znatno manjeg dijela zaposlenih u javnom sektoru, da maksimalno profesionalno i odgovorno nastupaju u kontaktima sa predstavnicima biznisa, i građana uopšte, jer svi moramo biti svjesni da samo razvijeni biznis može obezbijediti ubrzaniji napredak naše ekonomije. Svi zaposleni u javnom sektoru moraju biti svjesni da su tu da bi bili od pomoći svima koji im se obrate. Svaki drugačiji doživljaj radnog mjesta, ma kojeg nivoa ono bilo, stvara barijeru o kojoj govorim”, navodi Vulević.

On poručuje da investitori traže podsticajan ambijent za plasman kapitala, ali dodaje, takođe i sigurnost za investicije.

“Članstvom u NATO smo tu sigurnost, vjerujem, definitivno ojačali i obezbijedili. To treba da podstakne sve relevantne subjekte na dalje intenziviranje aktivnosti u pravcu eliminisanja biznis barijera na svim nivoima. Naravno, biznis barijere će uvijek postojati, njih ima i u najrazvijenijim ekonomijama, ali naš cilj treba da bude da ih ima što manje”, kazao je Vulević.

Dodaje da je MBA i dalje na stanovištu da poreze ne treba povećavati, nego smanjivati.

“Dakle, više puta smo iznijeli neslaganje u vezi sa povećanjem PDV-a, jer smatramo da svako povećanje poreza mora imati negativan uticaj na biznis i na standard građana”, kazao je.

Nezaposlenost u Crnoj Gori smatra velikim ali ne i nepremostivim problemom. Kako je kazao, obaveza je vlade da preduzme aktivnosti na stvaranju uslova za veću zaposlenost.

“Ako ijedna aktivnost traži kontinuitet, onda je to aktivnost na stvaranju uslova za brže i masovnije zapošljavanje, posebno mladih ljudi. Ove aktivnosti su u neposrednoj vezi sa aktivnostima koje se tiču uticaja na stvaranje što podsticajnijeg poslovnog ambijenta. Smatramo da finansijsku podršku za otvaranje novih firmi treba ojačati. Znamo za ulogu IRF-a u svemu tome i smatramo je korisnom podrškom razvoj biznisa, ali takođe želimo da ukažemo na neophodnost sinhronizovanih aktivnosti svih relevantnih subjekata kada je u pitanju stvaranje uslova za nova radna mjesta, prije svega kroz otvaranje novih firmi”, zaključuje Vulević.


 

Izvor: Dnevne novine

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top