SAD će imati uvid u bankarske račune građana Crne Gore | Ekonomist

SAD će imati uvid u bankarske račune građana Crne Gore

Građani Crne Gore ubuduće će morati da bankama kod kojih imaju otvoren ili žele da otvore bilo kakav račun dokazuju da nijesu državljani Sjedinjenih Američkih Država (SAD), dok će američkim poreskim organima biti omogućen uvid u njihove finansijske tokove. Naime, to je predviđeno bilateralnim sporazumom o unapređenju ispunjavanja poreskih obaveza na međunarodnom nivou i sproveđenju FATCA propisa, koji su vlade Crne Gore i SAD potpisale u junu prošle godine, a čija će puna primjena početi najkasnije do septembra 2015. godine, pišu Dnevne novine.

Crna Gora potpisnica FATCA sporazuma

Osim građana, tražene podatke i izjavu vlasnika računa da nije državljanin niti rezident SAD-a bankama i drugim finansijskim institucijama moraće da dostave i preduzeća koja posluju na teritoriji naše države. U slučaju da klijenti ne dostave potrebne podatke, finansijske institucije su, kako je aneksom sporazuma definisano, dužne da sa njima postupaju kao sa državljanima SAD, odnosno da informacije o njihovim finansijskim tokovima dostave američkim poreskim organima.

Ukoliko podaci, koji, pored ostalog, obuhvataju državljanstvo ili rezidentnost vlasnika računa, adresu prebivališta i telefonski broj, a kojima se zadire u privatnost građana, već postoje u evidenciji finansijske institucije, oni će bez saglasnosti klijenata biti dostavljeni Upravi javnih prihoda SAd.

U informaciji o zaključivanju sporazuma Vlada je navela da bi neusklađenost poslovanja sa FATCA propisom izložilo domaće banke i druge finansijske institucije reputacionom i finansijskom riziku, uz mogućnost ograničavanja, otežavanja ili čak prekida poslovnih odnosa.

“S tim u vezi, Ministarstvu finansija se obratilo nekoliko institucija sa zahtjevom za pristupanje sistemu FATCA propisa i definisanju modela za njihovo sprovođenje. Kao mjera nepostupanja po ovom propisu predviđena je i naplata 30 odsto poreza po odbitku za svaku transakciju po računu koji nije prijavljen prema odredbama FATCA-e”, navodi se u Vladinom dokumentu iz juna prošle godine.

FATCA (Foreign Acount Tax Compliance Act) je zakon koji je Kongres SAD usvojio prije pet godina, a njegova međunarodna primjena počela je 1. jula 2014. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona bila je namjera američkih vlasti da spriječi svoje građane da prometom preko stranih tekućih računa vrše utaju poreza, zbog koje navodno gube oko sto milijardi dolara godišnje.

 

Izvor: CDM
Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top