Sa državom se razgraničilo samo 13 opština

Vlada Crne Gore

Ministarstvo finansija će preduzeti sve neophodne aktivnosti da bi ispunilo preporuke Državne revizorske institucije i formiralo jedinstvenu evidenciju državne imovine.

Uslov za formiranje registra i procjenu vrijednosti je razgraničenje između države i opština što je složen i kompleksan proces, kazali su Pobjedi iz Ministarstva finansija.

– Prema posljednjem izvještaju Uprave za nekretnine od 23. januara, razgraničenje je završeno u 13 opština, a u ostalim djelimično. Razlog je to što lokalne samouprave, i pored više urgencija, nijesu dostavile potrebnu plansku dokumentaciju ili su dostavili nepotpunu – objasnili su iz ovog resora.

DRI je prije dva mjeseca konstatovala da država ni deset godina poslije donošenja Zakona o državnoj imovini nema evidenciju i registar imovine. Zbog toga su dali sedam preporuka Ministarstvu finansija, pet Upravi za imovinu i 11 ministarstvima i drugim državnim organima.

Iz Ministarstva objašnjavaju da je razgraničenje između države i opština uslov da bi se napravio registar i procijenila vrijednost imovine. To je, iz dosadašnjeg iskustva gledano, kompleksan posao.

– Ministarstvo finansija će preduzimati sve iz svoje nadležnosti da se taj posao završi. U prethodnom periodu smo, u saradnji sa nadležnim upravama za imovinu i nekretnine, te sa opštinama pokrenuli realizaciju aktivnosti utvrđenih Akcionim planom za uspostavljanje jedinstvene evidencije državne imovine iz 2014. godine, odnosno registra nepokretnosti – pojašnjavaju u Ministarstvu.

Na sastancima sa predstavnicima ovih institucija i opština definisane su aktivnosti, faze u njihovoj realizaciji i stvaranje preduslova za uspostavljanje i vođenje jedinstvene evidencije državne imovine, nakon čega su preko Uprave za imovinu pokrenuli postupke uređenja listova nepokretnosti.

S obzirom na probleme na koje su nailazili pripremili su novi koncept, kojim će se važeći Akcioni plan prilagoditi, posebno preporukama DRI i biti proslijeđen Vladi, uz informaciju o realizaciji preporuka i o preduzetim aktivnostima – naveli su iz ovog resora.

Pripremili su i informaciju o realizaciji preporuka DRI, koju će proslijediti radnim tijelima Vlade.

– Predložićemo da se zaduže svi državni organi da preduzmu mjere i radnje kako bi se ispunile preporuke DRI – kazali su iz ovog resora i objasnili da će za 30 dana prilagoditi Akcioni plan novom konceptu u postupanju po pitanju jedinstvene evidencije državne imovine.

DRI je u izvještaju konstatovala da  razgraničenje državne i opštinske imovine nije završeno, iako je Vlada 2016. godine zadužila Ministarstvo i Upravu za nekretnine da to okončaju.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top