Ruski CEAC više nije povjerilac Kombinata aluminijuma | Ekonomist

Ruski CEAC više nije povjerilac Kombinata aluminijuma

Nakon što je krajem prošle godine kompaniji Shasta Universal Inc, Olega Deripaske, ustupio potraživanje vrijedno 50 miliona eura, ruski CEAC Holding Limited više nije povjerilac Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP) u stečaju.

Rješenjem Privrednog suda 7. februara, CEAC, koji je bio drugi po veličini povjerilac KAP-a, izbrisan je sa liste utvrđenih i osporenih potraživanja dok je na njegovo mjesto upisana Shasta Universal Inc.

Riječ je o kompaniji koja je, takođe, u vlasništvu bivšeg vlasnika KAP-a Deripaske, a njeno sjedište je na Britanskim Djevičanskim ostrvima. Javnosti je poznata kao jedna od brojnih kompanija koje su se pojavile u tzv. Panamskim papirima, u kojima su objelodanjeni podaci o offshore računima, ali i kao jedan od povjerilaca Rudnika boksita od kojih potražuje 21,5 miliona eura.

Ugovor o prenosu potraživanja CEAC i Shasta su potpisali 20. decembra prošle godine, nakon čega su o tome obavijestili stečajnog upravnika KAP-a Veselina Perišića, a zatim i stečajnog sudiju i predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića.

“Shodno članu 447 Zakona o obligacionim odnosima, obavještavamo vas da je CEAC 20. decembra 2017. godine prenio potraživanje u cjelosti u iznosu od 50.024.901 euro, koje je prijavljeno i priznato u ovom iznosu u stečajnom postupku nad KAP-om koji se vodi pred Privrednom sudom Crne Gore kao potraživanje trećeg reda, i to na društvo Shasta Universal Inc, navodi se u dopisu koji su Perišiću dostavili punomoćnici CEAC-a, a u koji su Dnevne novine imale uvid.

Razlog zbog kojeg su potraživanja sa CEAC-a prenijeta na Shastu nije predočen.


 

Izvor: Dnevne novine

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top