Rusija: Zakon o inostranoj imovini | Ekonomist

Rusija: Zakon o inostranoj imovini

Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon koji omogućava ruskim građanima koji imaju imovinu i račune u inostranstvu da ih legalizuju u Rusiji. I to bez provjere od strane poreskih i zakonodavnih organa.

Odgovarajući dokument je objavljen na zvaničnom portalu pravnih informacija, prenosi Tas i podsjeća da je zakon donijela Državna duma 22. maja, a odobrio Savjet Federacije 3. juna.

Zakon stvara pravni okvir da se u Rusiji sprovede dobrovoljno prijavljivanje imovine i bankarskih računa u inostranstvu. Ovim zakonskim aktom su obuhvaćeni nepokretna imovina, hartije od vrijednosti, vlasnički udjeli (akcije) u kapitalu organizacija koje kontrolišu strane kompanije.

Oni koji dobrovoljno prijave imovinu biće oslobođeni krivične, administrativne i poreske odgovornosti za postupke prije 1. januara 2015. godine i samo za imovinu navedenu u prijavi, prenio je Tas.

Na taj način zakon će omogućiti izbjegavanje krivične odgovornosti za neispunjenje obaveza za repatrijaciju novčanih sredstava, za neplaćanje carina, poreza i naknada, za neizvršavanje poreskih obaveza, za prikrivanje sredstava i imovine organizacije ili individualnog preduzetnika, koje podliježu plaćanju poreza i taksi.

Za legalizaciju imovine poreskom organu će od 1. jula do 31. decembra 2015. morati da se podnese posebna deklaracija na koju će se primijeniti režim poreske tajne.

U decembru prošle godine predsjednik Putin je ponudio punu amnestiju ofšor kapitala prilikom njegovog vraćanja u Rusiju.

“To znači da, ako čovjek legalizuje svoja sredstva i imovinu u Rusiji, on će dobiti čvrste pravne garancije da ga neće pozivati različiti organi, uključujući i zakonodavne, neće ga ispitivati o izvorima i načinima sticanja kapitala, da se neće suočiti sa krivičnim ili administrativnim gonjenjem i da neće biti pitanja poreskih službi i zakonskih organa”, objasnio je tada Putin.

Izvor: Tanjug
Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top