Restrukturiranjem do oporavka

Centralna banka (CBCG) pozvala je preduzeća i preduzetnike koji imaju problema sa vraćanjem kredita da iskoriste pogodnosti izmjena Zakona o sporazumnom restrukturiranju finansijskih dugova, čime bi višestruko olakšali poslovanje.

Direktor sektora za kontrolu bankarskog sistema u CBCG, Darko Bulatović, pozvao je privrednike da iniciraju restrukturiranje i o tome obavijeste CBCG na e-mail adresu zosfr@cbcg.me.

“Pozivamo i dužnike kojima su banke uputile inicijativu za restrukturiranje dugova da se odazovu i sa bankom razmotre tu mogućnost. Tim prije što izmijenjeni Zakon kod banaka i MFI važi samo do 2. maja naredne godine”, rekao je Bulatović Pobjedi.

CBCG je, kako je dodao, na web-stranici www.cbcg.me objavila instrukcije dužnicima za dostavu informacija o pokrenutim inicijativama za restrukturiranje po tom Zakonu.

Bulatović je, govoreći o efektima Zakona, kazao da nakon stupanja na snagu njegovih izmjena i dopuna, odnosno juna, banke su dostavile Centralnoj banci podatke koji su ukazivali da potencijal kredita podobnih za restrukturiranje iznosi više desetina miliona EUR.

“Od kraja juna, po ovom izmijenjenom zakonu je ugovoreno restrukturiranje blizu šest miliona EUR kredita. Najavljeno je restrukturiranje još blizu pet miliona čija se realizacija očekuje tokom narednih sedmica”, precizirao je Bulatović.

CBCG je do sada, kako je naveo, održala nekoliko koordinacionih sastanaka sa bankama i privrednim udruženjima i kontinuirano radi na promovisanju zakona. Prije svega, CBCG prati realizaciju inicijativa dužnika za pokretanje postupaka restrukturiranja kroz pojačani nadzor nad sprovođenjem obaveza banaka u tom domenu.

“CBCG namjerava da posegne za instrumentom uvećanja rezervacija u slučaju da se za tim ukaže opravdana potreba”, dodao je Bulatović.

On je, odgovarajući na pitanje koji je bio cilj usvajanja inicijalnog zakona i kasnije izmjena, kazao da restrukturiranje kredita predstavlja jedan od modela za smanjenje nivoa takozvanih nekvalitetnih ili loših zajmova, koji negativno utiču na rast kredita banka, kao jednog od osnovnih generatora ekonomskog rasta u Crnoj Gori.

“Kako bi dodatno pospješili restrukturiranje kredita kod banaka i MFI, usvojene su početkom juna ove godine izmjene i dopune Zakona. Inicijalni Zakon usvojen je početkom maja 2015, radi pospješivanja restrukturiranja kredita, a naročito onih koje su dužnici imali prema većem broju banaka. Nažalost, tokom dvogodišnje primjene ovog zakona nije bilo značajnijeg smanjenje nivoa loših zajmova (NPL)”, rekao je Bulatović.

Međutim, na smanjenje NPL uticala je, kako je dodao, izmjena odluke o minimalnim standardima upravljanja kreditnim rizikom u bankama, kreirana u okviru takozvanog Podgoričkog pristupa.


 

Izvor: Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top