Realan rast između 3,2 i 3,5 odsto

Realan rast između 3,2 i 3,5 odsto

Kratkoročni indikatori realnog sektora i podaci o zaposlenosti i zaradama, pokazuju da bi realan rast BDP-a u prvom kvartalu 2015. godine mogao biti između 3,2 – 3,5 odsto, što je u skladu s projekcijama godišnjeg rasta.

To se navodi u Proljećnoj analizi makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi – 2015, koju je Vlada usvojila na današnjoj sjednici.

Kako je saopšteno iz Vlade Analizom je obuhvaćena realizacija ekonomske politike u 2014. i I kvartalu 2015. godine, dok su makroekonomske i fiskalne projekcije iz nedavno usvojenog dokumenta “Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period od 2015-2018. godine” ažurirane preliminarnim podacima za 2014, što je dovelo do neznatnih promjena indikatora kao i promjena nominalnog BDP-a za period 2014-2018.

“Istovremeno, dat je pregled strukturnih reformi i sektorskih politika realizovanih u posmatranom periodu, sa predlozima za njihovo unapređenje. Analiza je pokazala da je ukupan realni rast u 2014. godini iznosio 1,5, a nominalni je dostigao 2,9 odsto”, saopšteno je iz Vlade.

Konstatujući da, prije svega, zbog usporavanja nekih kapitalnih investicija nije dostignut očekivani rast u prošloj godini, Vlada je naglasila da je za prevazilaženje istorijskog zaostajanja crnogorske ekonomije i njen dinamičniji rast, neophodno istrajati na očuvanju makroekonomske stabilnosti, jačanju konkurentnosti i intenziviranju aktivnosti na boljem korišćenju razvojnih potencijala, što će ostati glavni ciljevi ekonomske politike Vlade i u narednom periodu.

“Prioritet fiskalne politike Crne Gore i dalje je osiguranje održivosti javnih finansija, ograničavanje rasta javnog duga, smanjenje poreskog opterećenja i unapređenje investicionog ambijenta”, navodi se u saopštenju.

Na sjednici je usvojen Konsolidovani izvještaj o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Crne Gore za 2014. godinu.

“Izvještaj je pripremljen na osnovu pojedinačnih izvještaja korisnika budžeta na centralnom i lokalnom nivou o sprovođenju aktivnosti u uspostavljanju i razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrola i o radu unutrašnje revizije u javnom sektoru Crne Gore”, poručuju iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji prijedloga za rješavanje viška zaposlenih u Jadranskom brodogradilištu AD Bijela.

“Vlada je donijela zaključke koji će omogućiti da se za svakog zaposlenog koji raskida radni odnos na dobrovoljnoj osnovi izmire obaveze po osnovu poreza i doprinosa u punom namijenjenom iznosu”, saopšteno je iz Vlade.

Izvor:Mina-Business

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top