Rast ekonomije u drugom kvartalu 5,1 odsto | Ekonomist

Rast ekonomije u drugom kvartalu 5,1 odsto

Realni bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore je u drugom kvartalu ove godine porastao 5,1 odsto, u odnosu na isti prošlogodišnji period kada je rast iznosio 2,7 odsto, saopštili su iz Instituta za strateške studije i projekcije (ISSP).

„Imajući u vidu izraženiju dinamiku ekonomske aktivnosti od početka ove godine, može se konstatovati da je rast crnogorske ekonomije u prvom polugodištu već postavio osnovu za značajniji rast na godišnjem nivou“, navodi se u saopštenju.

U drugom kvartalu snažan doprinos dalo je poboljšanje u dijelu spoljne trgovine, odnosno značajan rast ukupnog izvoza, dok je stopa realnog rasta uvoza bila blago negativna.

„Investiciona aktivnost u prvom kvartalu ove godine je u velikoj mjeri uzrokovala rast BDP-a. Procijenjeni rast investicione potrošnje je bio 30 odsto, dok je realna stopa rasta investicija u drugom kvartalu bila negativna. Upravo takva kretanja bruto investicija u prvom i drugom kvartalu su imala značajan uticaj na ukupan uvoz u posmatranom periodu“, kazali su iz ISSP-a.

Kako su rekli, povećanje ukupnog izvoza po realnoj stopi od 18,7 odsto u prvom i 6,5 odsto u drugom kvartalu se duguje prvenstveno izvozu usluga, gdje je značajan rast izvoza zabilježen u turizmu, ali je evidentiran i rast izvoza roba.

„Pored investicija i spoljne trgovine, značajan uticaj na rast BDP-a u prvom polugodištu je imala potrošnja stanovništva i države. Rast privatne potrošnje se može objasniti porastom plata, koji je uz stabilnu inflaciju uticao na povećanje raspoloživog dohotka, ali i povećanja ukupne zaposlenosti“, objasnili su iz ISSP-a.

Projekcije ISSP-a na bazi makroekonomskog modela pokazuju da će BDP Crne Gore u ovoj godini zabilježiti realni rast od 4,2 odsto, što je približno prethodnim procjenama realnog rasta tog pokazatelja.

„Ova godina je godina znatno dinamičnijih kretanja crnogorske privrede u odnosu na prošlu, što potvrđuju i zvanični podaci iz prva dva ovogodišnja kvartala. Dalji intenzivan rast se očekuje i u preostalim kvartalima, što će uticati na znatno veću godišnju stopu rasta realnog BDP-a u odnosu na prošlu godinu“, dodaje se u saopštenju.

Kao i ranije, kako su saopštili iz ISSP-a, značajan doprinos procijenjenoj stopi rasta BDP-a u ovoj godini će dati bruto investicije čiji je očekivani rast u ovoj godini projektovan na oko 14 odsto.

„Ova stopa rasta je posljedica očekivane dinamike aktivnosti u građevinarstvu i najavljene dinamike u realizaciji nekih infrastrukturnih projekata i investicija. Očekivana stopa rasta bruto investicija posebno dobija na značaju ako se zna da je prethodne godine zabilježena stopa rasta od skoro 30 odsto“, dodaje se u saopštenju.

Pored bruto investicija, kako su kazali, značajan doprinos rastu BDP-a u ovoj godini daće i ostale komponente.

„Kad su u pitanju spoljnotrgovinski odnosi, projektovan je nastavak rasta izvoza robe po stopi od oko četiri odsto tokom ove godine. Sa druge strane, izvoz usluga, odnosno prihodi od usluga će značajnije rasti, preko 11 odsto, uglavnom kao posljedica rasta prihoda od turizma“, dodali su iz ISSP-a.

Očekuje se, kako su kazali, da će ukupni izvoz robe i usluga rasti po stopi od približno deset odsto.

I na strani uvoza projektovan je rast koji će dominantno biti posljedica povećanja uvoza robe.

„Na formiranje veće stope rasta BDP-a će imati uticaj i potrošnja stanovništva koji će rasti po stopi od četiri odsto. Veća stopa rasta potrošnje stanovništva ove godine će biti uglavnom posljedica većeg raspoloživog dohotka usljed projektovanog povećanja zaposlenosti dok će rasti i neto zarade“, zaključili su iz ISSP-a.


 

Izvor: Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top