Radunović s predstavnicima Moody's-a

Ministar finansija Darko Radunović sa saradnicima, primio je danas u redovnu godišnju posjetu eksperte kreditne agencije Moody's, odnosno pomoćnika direktora u navedenoj instituciji g-dina Dietman Hornunga i vodećeg analitičara za Crnu Goru, g-dina Heiko Petersa.

Ministar je upoznao sagovornike sa aktuelnim stanjem u javnim finansijama, i prezentovao mjere fiskalne konsolidacije inkorporirane u Plan sanacije budžetskog deficita i javnog duga i Fiskalnu strategiju, koje već sada, kako je ministar istakao, daju zavidne rezultate u pogledu ubiranja prihoda i ubrzanja ekonomskog rasta, kao i uspostavljanja kontrole nad javnim dugom.

Takođe, ministar je ukazao i na rekordni uspjeh ovogodišnje turističke sezone, kao i ostvareni rast u sektoru građevinarstva, uzrokovan prvenstveno ubrzanjem izgradnje dionice auto-puta Smokova-Uvač-Mateševo, koje su rezultirale povećanjem ukupne ekonomske aktivnosti i snaženjem budžeta.

Da Vlada posvećeno radi na očuvanju stavilnosti i predvidivosti makrofiskalnog i ekonomskog okvira, govori, kako je ministar naveo, i činjenica da naša zemlja ostvaruje veoma uspješnu saradnju sa Svjetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom, čija podrška, kako u kreditnom, tako i u tehničkom odnosno ekspertskom domenu, govori o povjerenju navedenih institucija u politike i mjere koje uvodi Vlada i Ministarstvo finansija kao resorni organ.

Delegacije Moody's-a će se u toku posjete Crnoj Gori sastati sa predstavnicima svih relevantnih institucija u cilju prikupljanja podataka na osnovu kojih će se vršiti revizija rejtinga naše zemlje od strane navedene agencije, a što će se reflektovati na dalje pozicioniranje Crne Gore kod inostranih povjerilaca.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top