Računi za struju biće veći pet do sedam odsto | Ekonomist

Računi za struju biće veći pet do sedam odsto

Računi domaćinstava za utrošenu električnu energiju naredne godine biće veći pet do sedam odsto, saznaje Pobjeda. Prema novom zakonu na visinu računa utiču cijena aktivne energije, regulatorni prihod tri energetske kompanije Crnogorski elektroprenos (CGES), Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) i Crnogorski operator tršišta električne energije (COTEE), kao i obnovljivi izvori.

Glavni krivac

Za najavljeni skok cijene najodgovorniji su obnovljivi izvori. Radi se o podsticajima koji se daju za male hidroelektrane, vjetroelektrane i solarne sisteme. Glavni krivac za rast računa je vjetroelektrana Krnovo, instalisane snage 72 megavata. Za prvih 12 godina rada otkupna cijena kilovata iz te vjetroelektrane ne može biti manja od 95,99 eura po megavatsatu. Proizvodna cijena megavata iz HE Perućice, na primjer, je 19 eura, a iz TE Pljevlja 49 eura.

Od naredne godine Regulatorna agencija za energetiku ne određuje više cijenu aktivne energije. Ona je, shodno zakonu, vezana za HUPEX, indeks Mađarske berze električne energije. To bi za narednu godinu značilo 37,6 eura za megavatsat plus maksimalno sedam odsto. Aktivna energija, međutim, čini manje od polovine računa koji dobijaju domaćinstva. Više od polovine tog računa čine regulatorni prihodi CEDIS-a, CGES-a i COTEE-a, čiju visinu određuje Regulatorna agencija za energetiku. Ovi energetski subjekti su dostavili svoje prijedloge RAE, a od juče su počeli sastanci predstavnika energetskih kompanija sa članovima odbora RAE, kako bi se utvrdila visina regulatorno dozvoljenog prihoda. Prema informacijama Pobjede, ti bi prihodi mogli uticati na porast računa između jedan i tri odsto.

Udio RAE

Možemo da pretpostavimo da ne može doći do prevelikih odstupanja od sadašnje cijene električne energije. Maksimalno povećanje može biti do tri odsto”, kazao je Radiju Crne Gore predsjedavajući Odbora RAE Miroslav Vukčević.

Odbor RAE je na jučerašnjoj sjednici razmatrao zahtjeve CGES-a,CEDIS i COTEE-a za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i naknade, a konačnu odluku donijeće danas u nastavku sjednice. Predstavnici energetskih kompanija su na jučerašnjem dijelu sjednice iznijeli dodatne sugestija i primjedbe na predlog regulatorno dozvoljenog prihoda koji je utvrdila RAE. Vukčević je naveo da, nakon sagledavanja tih primjedbi, može doći do određenih odstupanja od cifara koje je RAE projektovala.

To će biti cijena mrežarina i naknada operatora tržišta, a konačnu cijenu će dati snabdjevač. Nakon odluke ćemo proslijediti podatke glavnom snabdjevaču Elektroprivredi, koja treba da na osnovu zakona odredi cijenu električne energije”, kazao je Vukčević Pobjedi.

On je naglasio da EPCG treba da završi taj posao najkasnije do 16. decembra i objavi ih na svojoj internet stranici. Rekao je da je RAE za CGES predložila za naredne tri godine po 24,7 miliona eura godišnje. Predstavnici CGES-a su, međutim, na jučerašnoj sjednici imali primjedbu u vezi imovine.

Imovina je bitna za utvrđivanje osnovice korištenja prenosne mreže, na osnovu koje se određuje povrat na imovinu”,  izjavio je Vukčević.

Za COTEE je predložen regulatorno dozvoljeni prihod od oko 400 hiljada eura na godišnjem nivou u naredne tri godine.

Regulator se trudi da nema skokova cijena, pa smo pokušali kroz raspored troškova po godinama da ujednačimo prihode kompanijama, takođe kod CEDIS-a smo ujednačili i predložili regulatorno dozvoljeni prihod od 76,4 miliona eura u prvoj regulatornoj godini i on se razlikuju za po 40 hiljada eura za svaku narednu godinu”, rekao je Vukčević.

Predstavnici CEDIS-a imali su, između ostalog, primjedbu da im nije prihvaćen trošak od 489 hiljada za zarade, koji će nastati zbog toga što su morali da formiraju odbor direktora, odbor i tim za reviziju i zaposle sekretara društva.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top