PU zaokružila set usluga za elektronsko prijavljivanje | Ekonomist

PU zaokružila set usluga za elektronsko prijavljivanje

Poreska uprava uspostavila je servis za podnošenje godišnje poreske prijave elektronskim putem za obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost, čime je, kako kažu u toj instituciji, zaokružen set usluga za elektronsko prijavljivanje.

– Rok za dostavu godišnjih prijava poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL) ističe 30. aprila 2019. godine, a sada obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost – preduzetnici po stvarnom dohotku i fizička lica koja su pdv obveznici, mogu to učiniti i elektronskim putem – ističe se u saopštenju Poreske uprave.

Kako se dodaje, smanjenje administrativnog opterećenja u cilju podsticanja dobrovoljnog plaćanja poreza predstavlja poseban prioritet u radu Poreske uprave, te se već dugi niz godina ulažu posebni napori kako bi se poreskim obveznicima omogućilo da poresku obavezu prijave na što jednostavniji i brži način.

– U periodu od 2014. godine Poreska uprava uvela je čitav niz servisa, među kojima se posebno izdvajaju oni koji su vezani za prijavu poreske obaveze elektronskim putem, i to dostava prijave poreza i dorpinosa na zarade zaposlenih (IOPPD obrazac), dostava mjesečne prijave poreza na dodatu vrijednost, dostava godišnje prijave poreza na dobit, dostava godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL obrazac), dostava prijave poreza po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice (obrazac IOPPO) – navodi se u saopštenju.

Ističu i servis za dostavu finansijskih iskaza i zahtjeva za povraćaj PDV-a. Navedeni servisi, kako napominju, omogućavaju poreskim obveznicima da poreske prijave podnesu sa svojih računara bez čekanja na šalterima i bez organičenja vezanog za radno vrijeme službenika adminstracije” ističu prednosti elektronskog prijavljivanja u Poreskoj upravi.

Osim servisa za prijavljivanje poreske obaveze, u nastojanju da izađe u susret potrebama poreskih obveznika, Poreska uprava je uvela servis za uvid i štampu Analitičke kartice na kojoj su evidentirana zaduženja i uplate po osnovu svih vrsta poreza osim obaveza po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa koje se uplaćuju na Jedinstveni račun, a omogućen je i pregled registracionih podataka, podaka o zaposlenim licima, kao i objektima prijavljenim za obavljanje djelatnosti kroz CROO.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top