PU u aprilu naplatila skoro 94 miliona eura poreza

Ukupna bruto naplata prihoda koje administrira Poreska uprava u aprilu iznosila je 93.877.808,52 eura, čime su plan naplate i ostvarenje iz aprila 2018. godine premašeni za preko osam miliona eura, odnosno 10 procenata.

Takođe, tokom prva četiri mjeseca prihodovan bruto iznos od 356.997.233,27 eura, 42 miliona eura više nego u istom periodu prošle godine, a 25 miliona eura više od planiranog.

PU je saopštila i da strukturi naplate posebno treba izdvojiti porez na dodatu vrijednost, koji u kontinuitetu bilježi trend rasta, te je po ovom osnovu od januara do aprila prihodovano 80.059.188,38 eura, 10 miliona eura više nego prošle godine, a šest miliona eura iznad plana.

Rast naplate zabilježen je i kod doprinosa na obavezno osiguranje, gdje je ostvarenje iznosilo 154.423.377,63 eura, 13 miliona eura više nego u 2018. godini, a 10 miliona eura iznad plana.

Naplata poreza na dobit pravnih lica iznosila je 47.271.144,92 eura – četiri miliona eura više nego prošle godine, a poreza na dohodak fizičkih lica 49.376.358,3 eura, što je pet i po miliona eura više nego u 2018. godini.

Naplata koncesionih naknada iznosila je 11.637.341,13 eura, tri miliona eura, donosno čak 30 procenata, više nego prošle godine, a naplata poreza na promet nepokretnosti 6.448.972,89 eura, million eura više nego 2018. godine.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top