PU naplatila 969,26 miliona eura | Ekonomist

PU naplatila 969,26 miliona eura

Ukupna bruto naplata poreskih prihoda u prošloj godini iznosila je 969,26 miliona eura, što je 34 miliona više nego u 2016, čemu je doprinijela i uspješna realizacija Zakona o reprogramu, saopštio je direktor Poreske uprave (PU), Miomir M. Mugoša.

On je kazao da je ukupna bruto naplata poreskih prihoda bila 25 miliona eura iznad plana naplate za cijelu prošlu godinu. U strukturi naplate posebno treba izdvojiti naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koja je iznosila 501,24 miliona eura, što je 34 miliona iznad ostvarenja u 2016. godini i 2,5 miliona eura iznad plana naplate.

“Poreza na dobit naplaćeno je 50,44 miliona eura, što je četiri miliona eura iznad plana i poreza na dodatu vrijednost (PDV) 205,91 milion eura. Posebno je značajno pomenuti naplatu PDV-a, koja ove godine premašila ostvarenje iz prošle godine 4,5 miliona eura, a 1,5 miliona iznad plana”, kazao je Mugoša u intervjuu agenciji Mina biznis.

Mugoša je, odgovarajući na pitanje šta PU čini u cilju rješavanja problema naplate poreskog duga, kazao da je to na vrhu prioriteta Poreske uprave u svim segmentima njihovog rada i time se bave na svakodnevnoj osnovi.

“Kao što je javnost već upoznata, u cilju rješavanja ovog pitanja, početkom prošle godine izradili smo dokument pod nazivom Plan za upravljanje poreskim dugom i jačanje mjera naplate za period od prošle do 2021. godine, kojim je obuhvaćen set od sedam mjera koje treba da dovedu do smanjenja poreskog duga u najvećoj mogućnoj mjeri, kao i da spriječe akumuliranje novog poreskog duga”, podsjetio je Mugoša.

Prema njegovim riječima, svaka od tih mjera već je u primjeni, a posebno je značajna naplata poreskog duga kroz mehanizam plaćanja u ratama, primjenom Zakona o reprogramu poreskog duga, te isknjižavanje nenaplativog poreskog duga koji se odnosi na likvidirana preduzeća, koja godinama ne obavljaju djelatnost i kod kojih ne postoji nikakva mogućnost za naplatu potraživanja.

“Realizacijom Plana očekujemo da ćemo nivo poreskog duga dovesti na najmanju mogući nivo, kao i da ćemo na srednjeročnom planu zaustaviti stvaranje novog poreskog duga”, rekao je Mugoša.

Prema evidenciji uplata obaveza kroz reprogram poreskog duga do 20. decembra prošle godine prihodovano je ukupno 22,63 miliona eura, pri čemu je 14,91 milion naplaćeno po osnovu jednokratne uplate, a 7,72 miliona po osnovu mjesečnih rata.

“Posmatrajući plan otplate poreskog duga od poreskih obveznika koji su u reprogramu, i kod kojih su rješenja još na snazi, tokom 12 mjeseci ove godine za njih će dospjeti za naplatu poreski dug u iznosu od oko 24 miliona eura, a Poreska uprava će ulagati maksimalne napore da taj iznos u najvećoj mogućoj mjeri i naplati”, poručio je Mugoša.

Govoreći o sivoj ekonomiji Mugoša je kazao da su u tom segmentu već postigli značajne rezultate. Na efikasnije suzbijanje sive ekonomije, kazao je uticaće i planirani projekat elektronske fiskalizacije, koja će omogućiti praćenje prometa u realnom vremenu u svim djelatnostima u kojima se on realizuje uz naknadu u gotovini.

“Ovakav projekat dao je izvanredne rezultate u zemljama regiona, kao što je Hrvatska, čija iskustva i koristimo, a osim veće naplate poreza na dodatu vrijednost i manje mogućnosti prikrivanja prometa, sistem je omogućio i zavođenje reda u djelatnostima koje su ranije bile problematične sa aspekta oporezivanja, kao što je taksi prevoz. Poseban benefit sistema je efikasnija analiza rizika i fokusiranje na one poreske obveznike kod kojih je prepoznat veći rizik za poštovanje propisa”, rekao je Mugoša.

U ovoj godini Poresku upravu očekuje nastavak reforme započete prije već dvije godine, a koja podrazumijeva potpunu reorganizaciju, jačanje kadrovskih kapaciteta i modernizaciju poslovnih procesa.

“Sve ove aktivnosti obuhvaćene su sa tri velika projekta čija će realizacija početi u ovoj godini, a to su reforma poreske administracije u Crnoj Gori, twinning projekat za pripremu za pristupanje EU, kao i nastavak projekta pružanja tehničke pomoći Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u prioritetnim oblastima Poreske uprave”, kazao je Mugoša.

On je podsjetio da je prvi projekat pripreman više od dvije godine, a on će se realizovati uz zajam Svjetske banke (SB) u iznosu od deset miliona eura i finansijsku kontribuciju Vlade u iznosu od četiri miliona eura. Ovim projektom prvi put PU će dobiti integrisani IT sistem, što će rezultirati kreiranje jedinstvene, stabilne i pouzdane baze podataka, koja je neophodan preduslov za sprovođenje svih poslovnih procesa u Poreskoj upravi.

Drugi projekat finansiran je kroz IPA instrument pretpristupne pomoći, a twinning se sprovodi sa PU Španije, koja predstavlja jednu od najjačih poreskih administracija u EU, a službenici Poreske uprave Španije tokom trajanja projekta pomoći će pri hamonizaciji poreske legislative sa pravnom tekovinom EU i nadgradnji administrativnih kapaciteta u Poreskoj upravi, u prvom redu redi uspostavljanja međuoperativnosti i međupovezanosti sa sistemima poreskih uprava EU.

“Kada je u pitanju podrška MMF-a, u ovoj godini eksperti Odsjeka za fiskalna pitanja nastaviće da pružaju tehničku pomoć Poreskoj upravi u oblasti velikih poreskih obveznika, interne kontrole i revizije strateškog planiranja”, zaključio je Mugoša.


 

Izvor: Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top