Prosječne plate u regionu | Ekonomist

Prosječne plate u regionu

U prošloj godini najveća prosječna plata u regionu bila je u Sloveniji i iznosila je 1.020,4 eura, a najmanja u Makedoniji 363,8 eura. U Crnoj Gori je bila 503 eura.

Prosječna plata u Hrvatskoj je iznosila 749,7 eura, u Srbiji 369,7 eura, u Bosni i Hercegovini 428 eura.

Iako je prosečna plata u Sloveniji od 1.020,4 eura, prema podacima za oktobar prošle godine, bila najveća u regionu, ona je za 15,2 eura manja u odnosu na onu isplaćenu godinu ranije u Sloveniji kada je iznosila 1.035,60 eura.

I prosječna plata u Hrvatskoj, takođe, prema poslednjim podacima za oktobar prošle godine manja je za 12,3 eura u odnosu na kraj 2015. godine. Naime, u oktobru prošle je iznosila 749,7 eura, a krajem 2015. godine bila je 762 eura.

Pored toga što je najmanja u regionu prosječna plata u Makedoniji, prema podacima iz oktobra prošle godine za 9,2 eura je manja nego ona isplaćena na kraju 2015. godine, odnosno, na početku prošle godine. Posljednja isplaćena bila je 363,8 eura, dok je u ranijem periodu iznosila 373 eura.

Smanjena je i prosječna plata u Bosni i Hercegovini i to za 2,5 eura. Naime, prema posljednjim podacima za septembar prošle godine iznosila je 428 eura, dok je krajem 2015. godine i početkom prošle godine iznosila 430,50 eura.

Konstantan rast bilježi prosječna plata u našoj zemlji koja je narasla tokom prošle godine za 13 eura. Naime, početkom prošle godine iznosila je 490 eura, dok je posljednja isplaćena, prema podacima za novembar prošle godine iznosila 503 eura.

Usprkos tome što je najviše narasla, čak 42,70 eura prosječna plata u Srbiji je i dalje među najmanjima u regionu. Tako je na početku prošle godine iznosila 327 eura, dok je prema posljednjim podacima za novembar prošle godine iznosila 369,7 eura.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top