Prosječna plata u januaru 513 eura | Ekonomist

Prosječna plata u januaru 513 eura

Prosječna bruto zarada u januaru 2019. godine u Crnoj Gori iznosila je 771 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 513 eura, saopštio je Monstat.

Prosječna (neto) zarada u januaru 2019. godine u odnosu na decembar 2018. godine, kako je saopšteno iz MOnstata, ostala je na istom nivou, dok je prosječna (neto) zarada u januaru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 0,4%.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u januaru 2019. godine u odnosu na decembar 2018. godine zabilježile pad od 0.3% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0.3%”, navodi se u saopštenju.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u januaru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (4,2%), Administrativne i pomoćne uslužne djel. (3,7%), Umjetnost zabava i rekreacija (3,0%), Informisanje i komunikacije (2,4%), Snabdijevanje električnom energijom (1,5%), Ostale uslužne djelatnosti (1,3%), Zdravstena i soc. zaštita (1,1%), Državna uprava i odbrana (0,8%).

Pad je zabilježen u sljedećim sektorima: Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (9,4%), Građevinarstvo (5,2%), Usluge smještaja i ishrane (3,7%), Poslovanje sa nekretninama (3,3%), Obrazovanje (1,2%), Vađenje ruda i kamena (1,0%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (0,8%), Saobraćaj i skladištenje (0,7%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,5%) i Trgovina na veliko i malo (0,3%).

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top