Promjene u menadžmentu Nova Banka AD Podgorica | Ekonomist

Promjene u menadžmentu Nova Banka AD Podgorica

Od 19. oktobra, gospodin Đorđe Lukić priključuje se menadžment timu Nova Banka AD Podgorica kao
izvršni direktor za komercijalne poslove i bankarske operacije.
‘’Gospodin Lukić je posvećeni i visoko motivisani profesionalac sa dokazanim radnim angažmanom prije
svega u korporativnim finansijama. Zahvaljujući desetogodišnjem iskustvu u glavnim bankarskim
grupacijama i revizorskim institucijama, gospodin Lukić će biti snažan oslonac našoj banci i doprinijeti
daljem rastu iste’’, istakao je gospodin Erentok, predsjednik Odbora direktora Nova Banka AD
Podgorica.
‘’Veoma sam ponosan što se priključujem timu Nova Banka AD Podgorica i nadam se da ću zajedno sa
ovim mladim i visokomotivisanim timom doprinijeti jačanju portfolija kompanije Azmont Investments,
ali i cjelokupnom bankarskom sektoru.’’, istakao je gospodin Lukić.
Podsjećanja radi, kao novo-otvorena banka u Crnoj Gori, Nova Banka AD Podgorica registrovana je sa
11,98 miliona € vrijednosti kapitala i njeno sjedište od 2016. godine je u Podgorici.
Kao komercijalna banka, Nova Banka pruža usluge korporativnim i privatnim licima. Nova Banka je nova
green-field komercijalna banka na crnogorskom tržištu sa punim spektrom uobičajenih bankarskih
proizvoda. Ipak, naš cilj je da ponudimo visoko kvalitetne bankarske proizvode i usluge kako
rezidentima tako i nerezidentima. Posebna pažnja je posvećena stvaranju proizvoda koji uključuju novu
IT tehnologiju u bankarskoj industriji. Nova Banka je nova snaga svojih klijenata, fokusirana na njihove
potrebe i efikasnost.
Osim toga, iz investitorske perspektive, ova investicija obezbjeđuje novi rast mogućnosti i povezivanja
među kompanija osnovanim u Crnoj Gori, kao i onim osnovanim u inostranstvu, koje posluju na ovom
tržištu.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top