Projekat ” Volonturizam – destinacija avanture, prirode i angažovanje “

pišu mr Filip Mihailović / Aleksa Bigović


Projekat pod nazivom Volonturizam – destinacija avanture, prirode i angažovanje polako se privodi kraju.

Partneri:

Udruženje “Mi” – Split

Udruženje za razvoj civilnog društva Bonsai

Udruženje hrvatskih putničkih agencija

Partner u Crnoj Gori- opština Herceg Novi

Koordinator u Crnoj Gori:

Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID

Vrijednost:

Iznos EU bespovratne pomoći za HR korisnike: 112,873,48 EUR

Iznos EU bespovratne pomoći za CG korisnike: 136,838,42 EUR

Ukupna vrijednost projekta:

294,966,9 ЕUR

Volonturizam, kao inovacija u zajednici, usmjeren na turiste zainteresovane za aktivan odmor i upoznavanje destinacije putem direktnog socijalnog kontakta i saučesništva u društveno odgovornim programima, temelj je razvoj turističkih proizvoda koji će pridonijeti atraktivnosti graničnih područja Hrvatske i Crne Gore.

Cilj:

Opšti cilj je doprinijeti promociji hrvatskih i crnogorskih turističkih potencijala kao cjelovite turističke destinacije, unaprijeđujući  okruženje za uspostavljanje novih turističkih proizvoda zasnovanih na održivom razvoju programskog područja i unaprijeđenju društvenih veza u prekograničnom području.

Radionice organizovane u Ulcinju 17, 18 i 19 septembra donose nam rezultate ovog projekta, te je tim Ekonomist.me razgovarao tim povodom sa koordinatorkom projekta Sanelom Pajazitović:

Ekonomist: Šta se do sada uradilo, koji su to indikatori?

Sanela Pajazitović- ZID, koordinator projekta: Do sada smo radili na osnaživanju različitih aktera privatnog, javnog i neprofitnog sektora za kreiranje ovakvih proizvoda i testirali smo pilot projekte od učesnika koji su prošli sve ove obuke, koji su prošli radionicu umrežavanja i ostale aktivnosti, sa njima smo testirali pilot projekte u avgustu mjesecu.

Ekonomist: Sa stanovištva Vas kao nekog ko je radio na ovom projektu, kako Vi vidite volonturizam u Crnoj Gori, njegove potencijale, da li se on razvio, u kojim granama, gdje?

Sanela Pajazitović- ZID, koordinator projekta: U Crnoj Gori postoji mnogo potencijala za razvoj volonturizma, zapravo uopšte svakog tematskog i bilo kakvog turizma. Crna Gora može da pruži ne samo volonturizam nego i bilo koji drugi vid odgovornog turizma. Volonturizam vidimo kao odgovorni turizam koji odgovara toj kategoriji turista, ljudima koji birjau aktivne odmore, koji nisu samo pasivni posmatrači na destinaciji na kojoj borave već žele da budu uključeni u ukupan život te zajednice na kojoj se nalaze.

Ekonomist: Možete li nam neki primjer navesti?

Sanela Pajazitović- ZID, koordinator projekta: ZID se bavi već dugi niz godina volonturizmom, ZID ima mnogo iza sebe nekih volonturističkih da kažem programa, posljednji koji mogu napomenuti jeste u opštini Kolašin koji je urađen prošle godine, gdje su turisti iz Belgije radili na popravljanju gradskih žardinjera, gdje su se družili sa stanovništvom i organizovali u gradskom parku radionice za mlade, zatim radili smo pilot akcije. Radili smo na Vranjini akciju, rekonstrukcija prostora i  vidikovca, društvo za zaštitu životinja Fenix sa Cetinja, radilo je izradu kućica za pse, kolektivni zasad maslina zajedno sa maslinarskim društvom Boka je radilo je na čišćenju maslinjaka i pripremi maslinjaka.

Ekonomist: Susretom sa žiteljima tokom vaših volonturističkih akcija, da li ste primijetili zastiđe kod sugradjana?

Sanela Pajazitović- ZID, koordinator projekta: Bilo je i toga ali mogu reći da smo mi zapravo generalno otvoren narod prema drugima, mi smo veoma srdačni ljudi i naša kultura može lako da fascinira goste, da mi nismo samo neko ko može da ponudi samo hotel ili nešto slično, mi zaista jesmo neko ko može da ponudi mnogo više i zaista smo mi otvoren narod, jer kada smo radili neku od akcija, imali smo toga na Cetinju da su sami prolaznici prilazili i pitali i upadali u priču sa volonturistima, šta je to, kada će opet i slično.

Ekonomist: Danas smo u Ulcinju, tri dana smo ovdje, zašto smo ovdje?

Sanela Pajazitović- ZID, koordinator projekta: Ovo je dakle regionalna radionica razmjene iskustava, možemo da kažemo da smo na samom kraju ovog projekta, i da vidimo šta smo to naučili, šta je to što treba da radimo, gdje mi trebamo dalje da idemo sa ovom pričom, da učimo jedni od drugih, da naučimo iz nekih grešaka kao i iz pozitivnih iskustava.

Ekonomist: Za sam kraj našeg razgovora, šta je to još ostalo što treba do kraja projekta odraditi?

Sanela Pajazitović- ZID, koordinator projekta: Uradiće se volonturističke mape i jedinstveni volonturistički vodič u toku ovog projekta koji će biti distribuiran turističkim organizacijama, gdje će turisti moći da se informišu o tome.

 

 

 

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top