Procijenjene rezerve rude devet miliona tona | Ekonomist

Procijenjene rezerve rude devet miliona tona

Ležište crvenog boksita Blok 4 u Župi nikšićkoj, u kom se procjenjuje da ima rezerve rude oko devet miliona tona, Ministarstvo ekonomije će uskoro ponuditi na javni oglas, odnosno pod koncesiju do 30 godina.

Podsjetimo da je Vlada usvojila koncesioni akt o rudi crvenog boksita na ovoj lokaciji i zadužila Ministarstvo ekonomije da sprovede neophodne aktivnosti za objavljivanje Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju boksita na ovim ležištima.

“Prema naučno-stručnim kriterijumima Blok 4 je najperspektivniji prostor za otkrivanje novih ležišta kvalitetnih crvenih boksita u području Župe nikšićke i vrlo je vjerovatan pronalazak prognoziranih ležišta sa rezervama od oko devet miliona tona”, kaže se informaciji.

Dodaje se da se u slučaju dokazivanja prognoziranih rezervi na ovom nivou, imajući u vidu kapacitete eksploatacije i mogućnosti plasmana boksita, može pretpostaviti da se na prostoru ovog bloka može organizovati eksploatacija boksita u trajanju od 20 do 30 godina.

“Ukupan koncesioni period, koji obuhvata sve periode i faze istraživanja, kao i eksploataciju mineralnih sirovina, ne može da prelazi zakonom definisan rok trajanja koncesije od 30 godina”, istaknuto je u Vladinom dokumentu.

Blok 4 obuhvata prostore ležišta crvenih boksita Kutsko brdo, Podplaninik I i Podplaninik II.

U Vladinom dokumentu se navodi da na osnovu dostavljenih podataka Uprave za nekretnine, najveći dio zemljišta, na kojima se nalaze eksploatacioni prostori Kutsko brdo i Podplaninik je u vlasništvu države Crne Gore 87,67 odsto, dok je manji dio u vlasništvu nikšićke kompanije Uniprom Metali 11,8 odsto i u privatnom vlasništvu 0,52 odsto.

“Iz ležišta Kutsko brdo otkopano je 1,87 miliona tona boksita. Procjenjuje se da su ukupne rezerve boksita Kutskog brda iznosile oko tri miliona tona kvalitetnog boksita”, navodi se u informaciji.

Dodaje se da Podplaninik obuhvata teren između ležišta Kutsko brdo i Đurakov do. Na ovom prostoru do 2000. godine pronađena su dva mala ležišta boksita Podplaninik I i Podplaninik II. Na ležištu Podplaninik I se odvijala eksploatacija, dok ležište Podplaninik II, sa geološkim rezervama od oko 200.000 tona, nije eksploatisano.

“Procjena je da se u neposrednoj okolini Kutskog brda i širem prostoru ležišta Podplaninik I i Podplaninik II, na površini od oko tri kilometra kvadratna, pored naprijed navedenih rezervi, može očekivati pronalazak novih ležišta boksita sa rezervama od oko 4 miliona tona kvalitetnog crvenog boksita”, naglašeno je u dokumentu.

Teren Zavraca je padina koja se nalazi u ataru ležišta Zagrad. Ograničeni prostor Zavraca površine je oko jednog kilometra kvadratnog.

“Na osnovu dosadašnjih geoloških istraživanja, može se zaključiti da je teren Zavraca, bez sumnje, boksitonosan. Stepen koncentracije boksita u terenu od Liverovića na zapadu do Štitova II na istoku, u prosjeku iznosi oko 3,5 miliona tona boksita po kilometru kvadratnom”, dodaje se u dokumentu.


 

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top