Privrednici traže odlaganje povećanja cijena struje | Ekonomist

Privrednici traže odlaganje povećanja cijena struje

Privrednici traže da se odloži primjena Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije, jer smatraju da će primjena nove Metodologije povećati iznose računa za električnu energiju i ugroziti njihovo pozitivno poslovanje. Predstavnici Regulatorne agencije za energetiku tvrde da ona neće drastično uticati na poslovanje privrede.

Predstavnici RAE su na sastanku u Privrednoj komori najavili da će nastojati da u skorije vrijeme predlože odlaganje primjene Metodologije na tri mjeseca, kako bi se završila neophodna nedostajuća regulativa.

Dogovoreno je da PKCG organizuje novi sastanak na tu temu krajem januara, s obzirom na to da će do tada biti ispunjeni svi preduslovi, odnosno data odobrenja na nedostajuća akta navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu PKCG.

Metodologija, koju je izradila RAE trebalo bi da se primjenjuje od 1. januara. Ona, između ostalog, predviđa obračun snage električne energije na osnovu ugovorenih iznosa.

Definisani su okviri dozvoljenih odstupanja, a druga bitna izmjena je mjerenje utrošene snage u nižoj, noćnoj tarifi, što do sada nije bila praksa i ona će biti obračunavana u iznosu trećine dnevne kazali su iz PKCG. Privrednici su ocijenili da će primjena nove Metodologije povećati iznose računa za električnu energiju i dodaju da bi negativni efekti bili veći ako se uzmu u obzir česti prekidi u napajanju strujom. Smatraju pozitivnim što je prihv aćen prijedlog Odbora Udruženja energetike i rudarstva PKCG sa novembarske sjednice o ugovaranju snage na mjesečnom umjesto godišnjem nivou, što je važno, posebno za preduzeća čije je poslovanje sezonskog karaktera.

Predstavnici RAE su objasnili da je cilj metodologije optimizacija sistema i da će njenom primjenom jedinična cijena struje biti oko pet odsto niža. Naveli su da bi izmjena opsega dozvoljenih odstupanja od ugovorene snage narušila osnovnu svrhu metodologije. Na skupu je ocijenjeno da je za sklapanje 2,5 hiljade ugovora o snabdijevanju električnom energijom po novoj Metodologiji neophodno donošenje još tri podzakonska akta.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top