Prilika za 896 nezaposlenih

Kroz programe obrazovanja i osposobljavanja odraslih biće uključeno 896 nezaposlenih osoba sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Ugovore sa 33 izvođača programa danas je zaključio direktor Zavoda Suljo Mustafić.

Od tog broja, kako je precizirao direktor, 461 polaznik će sticati stručne kvalifikacije, dok će njih 435 kod provajdera sticati ključne vještine.

– Upravo su ti programi, koji nezaposlenom pružaju mogućnost da stekne stručnu kvalifikaciju i ključnu vještinu, prepoznati kao neophodno sredstvo koje može da doprinese povećanju zaposlenosti i podsticanju konkurentnosti – saopštio je Mustafić.

Za ovu namjenu Zavod je opredijelio 430 hiljada eura.

– Vjerujem da ovakvim primjerima, finansiranjem programa, pokazujemo svoju otvorenost prema potrebama tržišta rada. Takođe, na ovaj način pomažemo da se poveća zapošljivost lica sa naše evidencije i obezbjedi nedostajuća radna snaga – poručio je Mustafić.

Vlada je ove godine, za realizaciju programa aktivne politike zapošljavanja, ukupno usmjerila tri miliona eura, što će omogućiti uključivanje 2.230 lica.

Prioritet Zavoda, i u narednom periodu, kako je zaključio direktor, biće veća uključenost nezaposlenih lica u programe obrazovanja i osposobljavanja odraslih, za sticanje stručnih kvalifikacija i vještina.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top