Prijavila se dva nova snabdjevača strujom | Ekonomist

Prijavila se dva nova snabdjevača strujom

Predstavnici Regulatorne agencije za energetiku juče su na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju kazali da imaju dva zahtjeva za snabdjevače strujom. Jedan traži da snabdijeva 20 domaćinstava, a drugi hotele i domaćinstva. Oni na sjednici, na kojoj je podržan Prijedlog finansijskog plana sa planom rada RAE za 2017., nIsu kazali imena kompanija koje traže licence za snabdijevanje niti iz kojeg su grada.

Vjerovatno će brzo biti moguće da se građani ukoliko im to bude prihvatljivije snabdijevaju kod drugih snabdjevača. Za to su još ranije stvoreni zakonski uslovi“, kazao je predsjedavajući Odbora RAE Miroslav Vukčević.

Sad zavisi, kako je rečeno, od kompanija koje se bave snabdijevanjem da li mogu da ponude cijenu nižu od ove koju nudi EPCG.Predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju dr Vujica Lazović je podsjetio na, kako je kazao, veliki stepen zabrinutosti privrede odnosno preduzeća koja će potpisati ugovor o korišćenju vršne energije.

Imam informaciju da ste napravili neku korekciju, ali nijesam siguran da li je to dovoljno. Treba vidjeti da li ima prostora da se to pomjeri za godinu“, kazao je Lazović.

Suština je u tome da će kompanije ako, recimo potroše manje nego što su ugovorili morati da plate 90 odsto ugovorene količine.Vukčević je objasnio da je suština u tome da sistem mora optimalno da se koristi da bismo smanjili troškove.

“Suština je u ugovornom preciziranju nivoa korišćenja mreže. To je administrativna mjera smanjenja nepotrebnih troškova. Ipak, sagledaćemo mogućnost pomjeranja primjene ili omogućavanja šireg opsega u sklapanju ugovora. To je aktuelno i RAE će narednih dana odlučiti”, kazao je Vukčević i dodao da bi takvi ugovori trebalo da važe godinu.

Predstavnici RAE su podsjetili da je od ukupno 365.000 brojila na kraju trećeg kvartala ugrađeno 253.000 pametnih. Ugradnja novih brojila, kako su kazali, doprinosi smanjenju gubitaka ali i boljoj naplati potraživanja. Lazović je ocijenio da je u energetskom sekroru napravljeno institucionalno osmišljavanje i sada se ozbiljno razmišlja da električna energija postne naš izvozni brend koji će dati značajnu snagu našoj ekonomiji.

Odbor je juče podržao i izvještaje o radu za 2015. i planove za narednu godinu EKIP-a, Agencije za nadzor osiguranja, za elektronske medije, Fonda za zaštitu depozita, KHOV, državne komisije za kontrolu javnih nabavki…

izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top