Prijave za JICA seminar u Japanu

Ministarstvo ekonomije Crne Gore saopštilo je da Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) pruža mogućnost pohađanja seminara pod nazivom Developed Market Oriented Export Promotion Strategy/Marketing Strategy, koji se organizuje u periodu od 24. juna do 28. jula 2018. godine u Japanu.

Kandidat je dužan dostaviti Aplikacioni formular, Izvještaj i kopiju pasoša. Takodje, potrebno je dostaviti i diplomu o znanju engleskog jezika.

Ovdje možete preuzeti generalne informacije o seminaru i aplikacioni formular.

Rok za dostavljanje navedene dokumentacije je 7. maj 2018. godine.

Kontakt osoba za sva dodatna pitanja u Ministarastvu ekonomije je Ivona Savićević (e-mail: ivona.savicevic@mek.gov.me, tel: 020 482 241).

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top